Публикация

Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.

Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.

НЗОК ще разчита и на помощта на специалисти, предложени от научните дружества


На 17 ноември 2017 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проведе среща с консултанти по различни медицински специалности. Тема на срещата бе изготвянето на Национален рамков договор за медицински дейности и на Национален рамков договор за дентални дейности за 2018 г.
 
Тази година в подготовката си за преговори със съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина НЗОК ще разчита на помощта на специалисти, предложени от съответните научни дружества, които със своята ерудиция, научна компетентност и практически опит да бъдат в помощ на институцията в решаване на тази отговорна задача.
 
На срещата, състояла се в една от залите на Военномедицинската академия, управителят на НЗОК – проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., очерта основните моменти, които са дискусионни и по които се очаква помощ от консултантите. Усилията ще бъдат насочени към повишаване на здравната ефективност на заплащаните от НЗОК здравни услуги в болничната, извънболничната медицинска и дентална помощ и лекарствата при оптимално разходване на финансови средства.

 

Предложенията за промени ще бъдат насочени към подобряване на достъпа, равнопоставеността и качеството на медицинското обслужване, както и към повишаване на ефективността на вложените средства, и ще бъдат предложени за включване в Наредба за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК.
 
Предстои провеждането на следваща среща между екипите на НЗОК, в които участват директори на дирекции в ЦУ на НЗОК и експерти, и консултантите на касата по темата за лекарствената стратегия на институцията.
 

Коментари