Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.
Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.
Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.

Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.

НЗОК ще разчита и на помощта на специалисти, предложени от научните дружества

На 17 ноември 2017 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проведе среща с консултанти по различни медицински специалности. Тема на срещата бе изготвянето на Национален рамков договор за медицински дейности и на Национален рамков договор за дентални дейности за 2018 г.
 
Тази година в подготовката си за преговори със съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина НЗОК ще разчита на помощта на специалисти, предложени от съответните научни дружества, които със своята ерудиция, научна компетентност и практически опит да бъдат в помощ на институцията в решаване на тази отговорна задача.
 
На срещата, състояла се в една от залите на Военномедицинската академия, управителят на НЗОК – проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., очерта основните моменти, които са дискусионни и по които се очаква помощ от консултантите. Усилията ще бъдат насочени към повишаване на здравната ефективност на заплащаните от НЗОК здравни услуги в болничната, извънболничната медицинска и дентална помощ и лекарствата при оптимално разходване на финансови средства.

 

Предложенията за промени ще бъдат насочени към подобряване на достъпа, равнопоставеността и качеството на медицинското обслужване, както и към повишаване на ефективността на вложените средства, и ще бъдат предложени за включване в Наредба за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК.
 
Предстои провеждането на следваща среща между екипите на НЗОК, в които участват директори на дирекции в ЦУ на НЗОК и експерти, и консултантите на касата по темата за лекарствената стратегия на институцията.
 

Мнения