Публикация

Дискусия за подобряване достъпа до лекарства


Ръководството на Българския фармацевтичен съюз е обсъдило с председателя на Комисията по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов бюджета на НЗОК за лекарствени продукти.

Дискутирани са предстоящи законодателни промени относно подобряване достъпа на здравноосигурените до лекарствени продукти, като се:
• оптимизират сроковете за плащане на дължимите от НЗОК суми на аптеките за отпуснати лекарства;
• гарантира заплащането на дължимите от държавния бюджет и от бюджета на касата задължения за отпуснатите медикаменти;
• реформира системата на ценообразуване чрез фиксиране на цените на лекарствата, заплащани от бюджета на НЗОК.

Това съобщи фармацевтичният съюз.

В срещата, инициирана от д-р Лъчезар Иванов, са участвали магистър-фармацевт Мирослав Ненчев, председател на УС на БФС, магистър-фармацевт Аделина Любенова, заместник-председател на УС на БФС, магистър-фармацевт Сава Огнянов, член на консултативния съвет на организацията, Гергана Павлова, заместник-министър на здравеопазването, д-р Албена Златарева, заместник-директор на НЗОК, експерти от Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса.

Всички участници са изразили загрижеността си относно осигуряване на достъпа на здравноосигурените до лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК, посочва още сдружението на фармацевтите.

То изразява готовност за ползотворен диалог и увереност, че дискутираните предложенията ще залегнат в проектите за промяна на нормативните актове в сферата на здравеопазването.

Коментари