Публикация

Паразитни заболявания при български пациенти с неясно фебрилно състояние

сп. Обща медицина, 2017, бр. 4, стр. 15-19


Baymakova M, Popov GT, Andonova R, Dimova Y, Kirilova P, Chobanova P, et al. Parasitic diseases among Bulgarian patients with fever of unknown origin [in Bulgarian]. General Medicine 2017; 19(4): 15-19.

 

SJR (2016): 0.125

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

22 ноември 2017

Прикачени файлове

pdf
НФС & Паразити

Коментари