Публикация

Обява за ЛЕКАР, КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

Обява за ЛЕКАР, КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

УМБАЛ-Русе АД търси да назначи лекар, клинична хематология


Основни здължения:

 • Осигурява системно наблюдение, своевременно назначаване и провеждане на диагностичните изследвания, регистриране на състоянието на болните и промените, настъпили в него през целия им престой в отделението, качественото провеждане на лечебните, рехабилитационните дейности и процедури, които съответстват на добрата медицинска практика;
 • Дава назначения на визитиращата, манипулационна и дежурна сестра за необходимите за конкретния пациент медикаменти, вливания, консумативи, предстоящи изследвания, диетично хранене и т.н.;
 • Преглежда по спешност пациенти с влошено и непроменящо се състояние и ги консултира с началника на отделението;
 • Обсъжда с началника на отделението динамиката на заболяването на болните и на резултатите от провеждания диагностичен, лечебен и рехабилитационен процес, определя работна диагноза, диагностично – лечебния план, прогнозата и проблемите от медицински и трудово – експертен характер.

Изисквания:

 • Висше образование, образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната специалност "Клинична хематология";
 • Умение за работа с медицинска апаратура;
 • Владеене на чужд език – предимство;
 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност.

Предлагаме:

 • възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
 • работа в динамичен висококвалифициран екип;
 • професионално и кариерно развитие.


Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.

 

За подробна информация и контакти: 

Г-жа Красимира Друмева – ръководител oтдел “Управление на човешките ресурси”

тел.: (082) 887359, мобилен: (087) 8385069 

e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org 

 

Коментари