Публикация

Какви ще са ползите от въвеждането на здравните фондове?

Д-р Лъчезар Иванов, заместник-председател на Народното събрание и председател на Комисия по здравеопазване, в интервю за Хелт медия.


 

Д-р Иванов, има ли обществото достатъчно познания какво представляват здравните фондове и каква ще е ролята им в здравната система?
Категорично не. Изключително много и разнопосочно се говори, но в крайна сметка обществото няма представа за какво са необходими здравноосигурителните фондове. Затова преди да се прибегне към законодателни реформи е важно пациентите за бъдат запознати защо се налага въвеждането на тези фондове.

Какво ще се промени за пациентите, за лекарите и за здравните заведения след като се въведат тези фондове?
Здравноосигурителните фондове ще влязат в системата като алтернатива на НЗОК. Към днешна дата хората разполагат само с една здравна каса, която е монополист. Така пациентите нямат избор, а това е едно от свещените човешки права – да можеш да избираш.

Затова една от целите на предстоящите законодателни промени е въвеждането на реалната конкуренция в областта на здравното осигуряване. От това ще спечелят всички страни в процеса и на първо място пациентите.

С явяването на фондовете контролът ще стане много по-стриктен. Никой фонд няма да заплати фалшиви или неправилно извършени дейности. Така контролът става своеобразна гаранция за пациентите. Фондът, бранейки своя интерес, фактически защитава здравните, икономическите и юридическите права на пациента.

Каква ще е ползата за лекарите?
Добрите лекари ще имат възможност да получат още по-голямо обществено, професионално и икономическо признание на труда си. Но лекарите, които са работили повърхностно, промъквайки се през досегашните пропуски на системата, също ще станат ясни и няма да могат да продължават в същия дух. Всъщност подборът кои здравни заведения ще останат на пазара на здравните услуги няма да бъде административен, а чисто на конкурентни професионални начала.

Кога ще започнат фондовете у нас реално да набират пациенти?
Това ще стане, когато законът влезе в сила. След това ще има един 6-8-месечен период, през който фондовете да организират своята дейност по изискванията на закона и да набират пациенти. Държавата като цяло също ще има полза от този процес, защото ще се акумулират повече средства за здравеопазване, които няма да тежат на бюджета.

По какъв начин хората ще правят своята преценка и ще избират фонд?
Всеки фонд ще трябва да изработи своите осигурителни пакети и да ги представи на обществеността, заедно с гаранциите за сигурността на предлаганите услуги. Хората ще могат да сравняват предлаганите възможности, както и ценовите равнища. Ако при пазарната икономика фондът не е активен в комуникацията си с обществото, той ще загуби възможността да се наложи сред пациентите.

Кой от досега обсъжданите моделите ще бъде вписан в новия закон?
Това подлежи на обществена дискусия и на задълбочен анализ. Все още няма окончателна визия на изпълнителната власт. Но моето персонално мнение е, че на първия етап фондовете трябва да имат допълваща функция спрямо НЗОК. Те могат да доплащат дадена услуга, която осигурените използват. Но доплащайки, те вече ще имат контрола върху качеството.

Така ще спрат всички досегашни измами в системата, които я източват. Когато наберат достатъчно опит, вече могат да надграждат услугите, които сегашната здравна каса предлага. В последния етап хората ще могат изцяло да се осигуряват в частен фонд, ако имат това желание, т.е. да нямат нищо общо с обществената здравна каса. Но това ще става постепенно.

Има ли гаранции, че пациентите няма да загубят парите си, вложени в частен здравен фонд?
Ще има специален гаранционен фонд, в който ще отива процент от всички постъпления на фондовете. Тези пари не могат да се използват за инвестиции. При фалит на даден фонд, парите на пациентите се прехвърлят в новоизбран от тях друг фонд и те отново ще получават съответното здравно осигуряване.

Кога е реалистично законът за здравните фондове да влезе в сила?
Вече проектът е разгледан от вицепремиера Симеон Дянков, както и от екипа на здравното министерство. Надявам се законът да влезе в парламента до края на лятото, а изпълнението да започне през 2011 г. Но да не забравяме, че процесите в държавата и конкретно в здравеопазването са много динамични. Има много спешни задачи, които се надявам да не отложат приемането на закона.

Коментари