Публикация

РАННИ ПРОЯВИ НА ПЛОСКОКЛЕТЪЧНИТЕ КАРЦИНОМИ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА /ВИДЕО/

Откриването на туморите на главата и шията в ранен стадий е пряко свързано с по-добрата прогноза на лечението и преживяемостта на пациентите.


Преживяемостта и качеството на живота при пациентите с карциноми на главата и шията са свързани с размера на първичния тумор при първото му откриване. За да се постигне тяхното подобряване, усилията на лекарите трябва да са насочени към ранната диагноза на тези тумори, когато все още злокачественото образувание е в начален стадий.

Откриването на туморите на главата и шията  в ранен стадий е пряко свързано с по-добрата прогноза на лечението и преживяемостта на пациентите.  Възможностите  в този стадий са повече – хирургия, лъчетерапия, химиотерапия и позволяват органо-съхраняваща терапия, докато в късните стадии запазването на функцията и целостта на органите е невъзможно.

Ранните симптоми на плоскоклетъчните карциноми на главата и шията  в повечето случаи са неспецифични и често  се срещат и при възпалителни заболявания на тези органи. Разликата е, че при възпалителните заболявания симптомите преминават за 2-3 седмици, особено след лечение, докато при туморите те не изчезват, а напредват независимо от противовъзпалителното лечение. Ето защо, при персистиране на симптоми като дрезгав глас, болки в гърлото, едностранно запушване на носа, едностранен епистаксис, едностранна деформация на лицето или подуване на шията с продължителност повече от 3 седмици, лекуващият лекар следва да помисли за консултация със  специалисти като оториноларинголози, лицево челюстни хирурзи, онколози.

Коментари

Анонимен
1 дек 2017 14:36

Профилактиката и ранната диагностика на онкологичните заболявания в повечето случаи е от съществено значение за излекуването на пациента.