Публикация

Проф. Асен Дудов: Разполагаме с най-модерните методи за диагностика на рак

Пестенето на средства за скрининг и ранно онкологично лечение излиза „златно“ след това


 

- Проф. Дудов, къде се намира в момента България по отношение на ранната диагностика на туморите и ако изоставаме, каква е причината?

- Ранната диагностика, за щастие, вече все по-често е ежедневие и това е пряк резултат от по-добрата информираност на болните. Тъй като този процес има 2 страни, едната при всички случаи е водеща и това е самият пациент, който трябва да желае диагностиката и, разбира се, да се доверява на лекарите, които я извършват. В България има множество онкологични центрове, които са добре оборудвани със съвременна апаратура за ранна диагностика - при рака на дебелото и правото черво това са съвременните апарати за колоноскопия, която вече се извършва по време на краткотрайна пълна анестезия, минимално травматична е за пациента и той няма неприятни усещания и спомени от изследването. Разбира се, особено важни са скринингът на рака на млечната жлеза и маточната шийка, като при уточняването на ранната диагноза е уместно пациентките да се насочват към специализирани центрове, които могат да извършат МРТ на млечни жлези и аксили или томосинтезни рентгенови изследвания при съмнения за злокачествен тумор. Разбира се, неотменно място в съвременната диагностика и стадиране имат нуклеарно-медицинските изследвания като позитронно-емисионна томография и други хибридни техники, с които ясно и точно се стадира и локализира болестта и евентуалните настъпили вторични промени от нея. Естествено, "плетората" от медицински центрове и други лечебни заведения на фона на намаляващия брой специалисти поставя известни въпроси пред качеството на диагностиката и затова хората трябва да бъдат окуражавани да провеждат профилактични изследвания или такива при някаква находка в специализираните центрове, лекуващи онкологични пациенти. Разбира се, тук има и редица чисто административни недомислици от страна на регулаторните органи, които често бюрократично усложняват пътя на пациента с цел да се спестяват средства, които в последствие излизат златни, защото една диагноза, поставена по-късно, налага и по-скъпо лечение, често пъти по-продължително и за съжаление - невинаги успешно.

 

- Налични ли са у нас всички инструментални и лабораторни методи за диагностика на злокачествени заболявания?

- В специализирани онкологични лечебни заведения, както е Аджибадем Сити Клиник - Онкологичен център, има всички инструментални и лабораторни методи, които могат да се предложат и в най-развитите страни. Голяма част от изследванията са покрити от НЗОК, други за съжаление - не, но това важи за всички медицински специалности. Характерното в онкологията е, че се установяват непрекъснато нови и нови аспекти на изследване - например генетични прицели, които да подсказват подходящото лечение и/или прогноза, но всички те остават за сметка или на пациента, или се заплащат от фарма-компаниите.

 

- След откриването на голям онкологичен център в структурата на Аджибадем Сити Клиник, намалява ли необходимостта български пациенти да търсят онкологична помощ в чужбина?

-  Определено намалява - нещо повече - ние имаме и вече доста чужденци, които се лекуват при нас. Това са основно пациенти от съседни страни, които търсят възможност за адекватно и съвременно лечение. Искам още веднъж да подчертая, че ние се водим от Националните стандарти за противотуморно лекарствено лечение на солидните тумори на Българското онкологично научно дружество, които се базират на стандартите на ESMO (Европейско дружество по медицинска онкология) и ASCO (Американско общество за клинична онкология).

 

- Какво развитие предстои в центъра, който ръководите?

- При нас се извършва химиотерапия при всички солидни тумори с най-съвременни лекарствени продукти, като разтворите се подготвят напълно роботизирано с електронно верифициране и напасване на дозата, използваме най-съвременни хибридни техники на образна диагностика, съвременни магнитни и компютърни томографи, томосинтезен мамограф, лъчелечение от най-съвременен порядък, позволяващо провеждането на радиохирургия, която е ежедневие при нас, провеждането на брахитерапия, която е отлична лечебна алтернатива при показаните болни с рак на простатата и някои гинекологични злокачествени локализации.  Лъчелечението при пациентки, оперирани за рак на млечната жлеза, се извършва на апарат, разполагащ със софтуер, който синхронизира лъчевия сноп с дишането и прави следоперативното лъчелечение максимално щадящо. Колегите гастроентеролози при нас извършват кор-биопсии на черен дроб, панкреас и други органи, прилагат стентиране на жлъчни пътища, хранопровод, перфектно извършване на гастроскопии и тотални колоноскопии под анестезия, разбира се с извършване на биопсия.

 

- Ако трябва да посочите пет стъпки за профилактика на рака, какви ще са те?

- Профилактика означава предпазване и не трябва да се смесва с профилактични прегледи, а те не трябва да се смесват със скрининг, а той не трябва да се смесва с ранна диагностика. Понякога всички потъват в лексикални недоразумения. Ако трябва да се даде най-прост съвет на хората, той е поне веднъж в годината тези, които имат близки с тумори на дебелото черво или стомаха, да извършват ендоскопско изследване, за да установят евентуалното наличие на болест в най-ранен стадий. Жените през година да извършват магнитно-резонансна томография на двете млечни жлези и подмишници, която не само че не натоварва лъчево, но и дава близо 50% по-голяма информация от конвенционалните рентгенови методи и разбира се, всяка жена трябва ежегодно или през година да осъществява гинекологичен преглед с цитонамазка. Всеки, който има някакво оплакване с по-продължителен характер, е уместно директно да се консултира с медицински онколог за това как и къде да отхвърли онкологично заболяване.

 

Последвайте проф. Асен Дудов ТУК

интервюто взе Петър Галев

Коментари

А с пестенето на средства за профилактика и пропаганда на здравословен начин на живот за лечение отиват милиарди

Тихомир Ушев
27 ное 2017 14:10

За мен е важно човешкото отношение, което мои близки са получили в клиниката на проф. Дудов.