Публикация

МЗ осигурява близо 67 млн. лв. годишно за диализно лечение


Министерството на здравеопазването изразходва над 67 млн. лева годишно за осигуряване на диализното лечение на 2 850 пациенти в 63-те центъра на територията на страната. 

7,1 млн. лева от средствата са за лекарствени продукти, 17 млн. лева - за консумативи, а 9 млн. лв. са за транспортиране на пациентите до диализните центрове. 

Отделно ведомството е осигурило и 10 млн. лв. за подмяна на водоочистващите системи и за закупуване на нови диализни апарати.
От всички апарати 84% са новозакупени. По това перо към момента са усвоени 8 млн. лева, като до края на 2010 г. ще се извърши цялостната подмяна. 

В общите разходи влизат всички специфични консумативи за хемодиализа – диализатори, кръвни линии, фистулни игли, централни венозни катетри, хирургически материали за конструиране на съдов достъп (вкл. съдови протези), дезинфектанти за диализна апаратура, стерилни и нестерилни ръкавици, разтвори за перитонеална диализа. 

Включени са разходите и за концентрати за хемодиализа, инфузионни разтвори, общ консуматив (напр. спринцовки, игли, еднократни престилки, маски), ток, вода, отопление, поддръжка на диализната апаратура, дезинфектанти на помещенията, санитарни материали, канцеларски материали, унищожаване на опасни отпадъци и др.

Със същите пари се осигуряват и специфични медикаменти по Наредба № 34 – еритропоетин, активни метаболити на витамин Д, интравенозни железни препарати, нискомолекулни хепарини, а от тази година също така калцимиметик и фосфорсвързващ препарат (и двата продукта – за превенция и лечение на бъбречната костна болест).

Еритропоетин е осигурен на 80 на сто от пациентите на диализа, което покрива европейските стандарти.

Отделно за всяка една процедура на отделен пациент МЗ заплаща на диализните центрове и допълнително по 60 лв. за извършена дейност. При средно 3 диализи седмично на пациент, тези разходи  възлизат на 180 лв. седмично, което прави на годишна база – 8 640 лв. за всеки пациент.

По този начин общата сума, която здравното министерство осигурява за всеки един болен на диализа, възлиза на 23 640 лв. годишно.

Допълнително чрез Изпълнителната агенция по трансплантация се финансират дейностите за бъбречна трансплантация и необходимите имуносупресори в трансплантационния период. За това годишно се разходват 870 000 лв.
Отделно Министерство на здравеопазването осигурява годишно 4 млн. лв. за лекарства за посттрансплантационно лечение на 370 българи.

Междувременно днес пред Министерския съвет Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания проведе протест в знак на несъгласие с водената здравна политика спрямо българския пациент.

Според асоциацията състоянието на поддържащото диализно лечение у нас през последните няколко години „е меко казано геноцидно”, а българските пациенти с трансплантирани органи са единствените в Европа, на които се подменят имуносупресорите по финансови, а не по медицински причини.

АПБЗ настоява спешно медикаментите, отпускани от Министерството на здравеопазването по Наредба № 34, да бъдат давани от здравната каса.

Коментари