Публикация

БАПЗГ обсъди проблемите на съсловието със здравния министър


„Вие сте третият здравен министър, с когото обсъждаме нашия т.нар. „Екшън план за спасяване на сестринството”. Поне досега някакви реални резултати няма. Разчитаме този път да бъдем чути и нещата да се променят”.

Това заяви проф. Станка Маркова, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, по време на среща с министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова.

На нея е бил представен проблемът с критичния недостиг на медицински сестри. За да се реши той, БАПЗГ смята, че незабавно трябва да се изработят единни правила за разпределение на средствата в лечебните заведения, както и МЗ да приеме наредба за компетенциите на професионалистите по здравни грижи.

Предлага се обучението на всички специалности по направление „Здравни грижи” да се провежда във факултети по „Здравни грижи” с 3-годишен редовен курс на обучение в бакалавърска програма и едногодишен преддипломен платен стаж.

Заради липсата и некачествените здравни грижи в болниците, дължащ се на липсата на кадри, асоциацията е на мнение, че трябва да се подготвят стандарти за здравни грижи и да се регламентира съотношението медицински сестри - пациенти, съобразно спецификата на лечебното заведение, с участието на експерти от БАПЗГ.

Предлага се да се изгради статут на професията „болногледач” (здравен асистент), който да осъществява базови здравни грижи под ръководството на медицински сестри сестри.

„Срещата, състояла се в Министерството на здравеопазването, премина делово и според думите на министър Борисова поставя началото на бъдещи по-тесни контакти за обсъждане и решаване на най-наболелите въпроси, отнасящи се до образованието,  реализацията и заплащането труда на професионалистите по здравни грижи”, посочва БАПЗГ.

„Нито аз, нито вие можем сами да се справим с нерешените с години проблеми, затова ще разчитам на вашата помощ, както и на помощта на другите съсловни организации”, е заявила проф. Анна-Мария Борисова.

Тя е приела с разбиране прочетените от проф. Станка Маркова предложения за предприемане на спешни мерки, които да спрат изтичането на кадри от системата и да подобрят здравните грижи в страната.

„Оказа се, че по повечето предложения различия във виждането между нея и ръководството на БАПЗГ няма, което е гаранция, че наистина този път би могло да се постигне напредък и да се изведат здравните грижи на европейско равнище”, посочва още съсловната организация.

Коментари