Публикация

НОРМАТИВНИ И КЛИНИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИОЛОГИЧНАТА ТЕРАПИЯ В БЪЛГАРИЯ

НОРМАТИВНИ И КЛИНИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИОЛОГИЧНАТА ТЕРАПИЯ В БЪЛГАРИЯ

Интервю с проф. Татяна Бенишева - председател на УС, Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)


Може ли да се постави знак за равенство между биологичните и биоподобните лекарства?

Има ли ръководство, което регламентира кой и по какви критерии може  да променя терапията на един пациент, преминавайки от биологичен към биоподобен продукт?

От къде могат да дойдат проблемите в лечението с  биоподобни  вместо с биологични лекарства?

Как стои въпросът с реимбурсацията?

Вижте в следващото ВИДЕО

 

Може ли да се постави знак за равенство между биологичните и биоподобните лекарства?
Има ли ръководство, което регламентира кой и по какви критерии може да променя терапията на един пациент, преминавайки от биологичен към биоподобен продукт?
От къде могат да дойдат проблемите в лечението с биоподобни вместо с биологични лекарства?
Как стои въпросът с реимбурсацията?
Вижте в следващото ВИДЕО

Коментари

Темата е интересна, но дали медицинската общност са адекватно запознати особено тези, които назначават лечението?

Mariya Popova
28 ное 2017 13:03

Проф. Бенишева, информацията във видеото е много полезна. Добре би било в процеса на избор на лечение, заедно с пациентите  да се прави информиран избор - какви  са рисковете на лечението с биоподобните лекарства, както и евентуални рискове по отношение на безопасност и липса на ефект.