Публикация

Тест предсказва ремисията на Диабет тип 2 след хирургия за отслабване

Тест предсказва ремисията на Диабет тип 2 след хирургия за отслабване

Преводът на статията уведомява българската общественост - лекари и пациенти за това какви са новостите в борбата за хирургично лечение на пандемията Захарен Диабет тип 2 във Великобритания


Нов прост тест, който помага да се предскаже кои хора с болестно затлъстяване и Захарен диабет тип 2 (T2DM) ще извлекат най-голяма полза от бариатричната хирургия,  бе разработен от водещи изследователи, работещи в Кралския Медицински  Университетски колеж в Лондон. Изследователите също установяват, че процентът на загуба на тегло две години след операцията е бил по-силен предсказващ фактор за ремисия на T2DM, отколкото дали пациентът е претърпял една от двете операции за отслабване - стомашен байпас или ръкавична резекция на стомаха, тъй като няма значителна разлика между двете операции по отношение на свалените килограми следоперативно в първите 2 години след операцията. Констатациите трябва да помогнат за увеличаване на ползите за здравето, получени от бариатричната хирургия. Статията "Ремисия на Захарен диабет тип 2 две години след Ру-е-Y стомашен байпас и ръкавична резекция на стомаха: ролята на загубата на тегло и сравнението на резултатите от прогностичните скорингови скали DiaRem и DiaBetter" е публикувана в списание "Диабетната медицина".

"Повече от 2 милиона души в Обединеното кралство имат право на оценка и са кандидати за бариатрична хирургия и все пак само 6 000 от тях се подлагат на операция за отслабване всяка година", казва водещият автор на изследването, професор Рейчъл Батерхам, UCL Център за изследване на затлъстяването и UCLH Bariatric Center for Weight Management и Метаболитна хирургия ". Като се има предвид ограниченият достъп до хирургия, е жизненоважно да гарантираме, че тя се предлага на онези, които ще се възползват най-много от нейните предимства и че редукцията на килограми е  поддържана дълго след операцията."

Понастоящем се оценява, че Захарен Диабет тип 2 причинява близо 25 000 смъртни случая, които могат да бъдат предотвратени годишно в Обединеното кралство, и основният двигател за увеличеното му разпространение е нарастващата честота на затлъстяване. Продължителната загуба на тегло подобрява контрола на кръвната захар при хора с установен T2DM; обае поддържането на продължителна загуба на тегло е трудно изпълнима във времето задача поради биологичните компенсаторни механизми.
Известно е, че бариатричната хирургия променя хормоните, които контролират кръвната захар, понижават нивата на глюкозата и намаляват дългосрочните усложнения на T2DM, като увреждане на очите и бъбреците. Много хора с T2DM са в състояние да спрат всички свои диабетни лекарства след операцията за отслабване.

"Бариатричната хирургия може да бъде много полезна, но резултатите са много променливи, затова решихме да измислим по-добър начин за идентифициране кои хора с T2D ще имат най-голяма полза от операцията за отслабване и справяне с болестното им затлъстяване", обясни професор Батерхам, който също води отдел за изследвания на болестното затлъстяване в Кралския Медицински университетския колеж -  Лондонски болници и по точно в Биомедицинския изследователски център.
Извършено е било ретроспективно кохортно проучване на хора с T2DM, които са претърпели операцията стомашен байпас Roux-en-Y (n = 107) или ръкавична резекция на стомаха (n = 103), с две години проследяване, плюс още 173 души в отделно научно проучване за независимо валидиране на резултатите. Изследователите са използвали две системи за оценяване, предназначени да предсказват следоперативната ремисия на T2DM: утвърдената и широко използване в световен мащаб скорингова скала на DiaRem, както и новата и иновативна, прогностична скала на  DiaBetter, която е била модифицирана от  от изследователския екип.

ЗЮа прогноза на ремисията на Захарен Диабет тип 2 след операция за отслабване  DiaRem използва HbA1c в кръвта, възрастта на пациента  и броя и вида на лекарствата, които пациента приема за контрол на диабета, но не и продължителността като време на заболяването. Другата прогностична скала за ремисия на Захарен Диабет тип 2 след операция за отслабване се базира на три фактора: лекарствата, които човек понастоящем приемаза лечение на диабета, кръвното ниво на HbA1c и колко отдавна е диагностициран Захарния диабет тип 2.
Изследователите съобщават, че процентът на хората, постигнали ремисия на Захарен диабет тип 2, е най-висок при тези с най-ниските резултати на DiaBetter и DiaRem скалите предоперативно. Степента на ремисиите сред тези с най-нисък общ брой събрани точки на DiaBetter е 98% в сравнение с 19% при пациентите с най-голям брой точки.
Изследователите установяват също, че процентът на загуба на тегло две години след операцията е бил по-силен предсказващ фактор за ремисия на T2DM, отколкото дали пациентът е претърпял стомашен байпас или ръкавична резекция като операция за отсдлабване, тъй като няма значителна разлика между двете операции до две години след иоперацията по отношение свалянето на килограми. За всяка 5% загуба на общо  тегло, коефициентът на ремисия на T2DM се е увеличавал с 54%.

"Достъпът до бариатричната хирургия е много внимателно контролиран, но пост-хирургическата подкрепа често липсва", казва д-р Андреа Пучи otЦентърa за изследване на затлъстяването в UCL Болничен Комплекс  и Центъра за изследване и мениджмънт на болестното затлъстяване и метаболитна хирургия  - UCLH Bariatric  Centre, който е и първи автор от горното проучване. Изследването ни доказа, че е жизненоважно да се подкрепят хората в поддържането на загубата на тегло в дългосрочен план след операцията за отслабване, за да се гарантира, че с нея се постига максимален  ефект във времето относно здравето на пациента. "
Изследователите отбелязват, че това е първият път, когато се изследва задълбочено значението на загубата на тегло в първите 2 години след операция за отслабване като ръкавичната резекция на стомаха, за да се получи при Диабет тип 2 дълготрайна ремисия. Този вид операция е най-често срещаният тип бариатрична операция в световен мащаб през последните 5 години и освен това тя е много по-нова от стомашния-байпас, чиито ефект върху ремисията на Захарен Диабет тип 2 е бил неколкократно изследван през последните 10 години. Авторите отбелязват, че са необходими допълнителни проучвания в по-дългосрочен интервал от време и затова смятат, че може да има пропуски в изследването им.
"Тъй като приблизително на всеки петима оперирани пациенти за отслабване, един  няма положителни резултати от бариатричната хирургия, ние се надяваме, че лекарите ще започнат незабавно да използват прогностичната скала  DiaBetter, за да преценят адекватно ползите и рисковете от подобна операция при пациенти с комбинация от болестно затлъстяване и Захарен Диабет тип 2 и да гарантират, че само на най-подходящите кандидати ще бъде предложена операция за отслабване, за да се гарантира максимален траен ефект от нея във времето за ремисия на диабета и поддържане на нормално телесно тегло", казва проф. Batterham.

Материалът е заимстван от официалния сайт на Британското Хирургическо дружество за метаболитна хирургия.

Коментари