Публикация

Среща за изработването на Европейски манифест на либералните професии

В нея е поканен да участва д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз


„Либералните професии - лост за развитието на Европа: към европейски манифест на професионалистите“ - под това заглавие днес в Рим ще се проведе среща на високо равнище, организирана от Извънредна работна група ІІІ на Европейския икономически и социален комитет (EESC).

 

На събитието ще присъстват Антонио Таяни, президент на Европейския парламент, и компетентни представители на всички страни-членки на Европейския съюз. 

 

Д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз, е поканен да участва като един от основните автори на Харта за либералните професии, документ на Съвета на европейските зъболекари (CED), който бе признат и подписан от официалните европейски представени организации на лекарите, фармацевтите, ветеринарите и инженерите (CPME, PGEU, FVE и ECEC).

 

Целта на срещата е да се изработи Европейски манифест на либералните професии.
 

Коментари