Рарес Верника: Изкуствен интелект (Видео)
Рарес Верника: Изкуствен интелект (Видео)
Рарес Верника: Изкуствен интелект (Видео)
Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ)
Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ)
Организация
Рарес Верника: Изкуствен интелект (Видео)

Рарес Верника: Изкуствен интелект (Видео)

Изследователят в областта на дигиталната информация и физиката Рарес Верника изнесе лекция на тази тема по време на Втория международен конгрес по биомедицина

По време на Втория международен конгрес по биомедицина изследователят Рарес Верника изнесе презентация в областта на дигиталната информация и физиката. Неговата лекция засегна въпроса как изкуственият интелект може да бъде използван за диагностициране на пациенти.

Мнения