Публикация

220 нови случая на ХИВ у нас през тази година

220 нови случая на ХИВ у нас през тази година

Най-младият инфектиран е на 20 години, а най-възрастният - на 67 години


От началото на годината до 27 ноември в страната са регистрирани нови 220 случая на ХИВ, при изследвани над 260 хил. души.

 

Това информира Министерството на здравеопазването по повод днешния Световен ден за борба срещу СПИН.

 

През периода 1986 – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 души с ХИВ инфекция. 

 

Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени.
Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 9:1 (199 мъже и 21 жени).

 

И тази година 88% от новоустановените с ХИВ са се инфектирали по сексуален път (от тях 52% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, и 36% - при хетеросексуален контакт). Останалите 12% са се заразили при инжекционна употреба на наркотици.

 

Тази година най-засегната е възрастовата група 30 - 39 г. - 36%, следвана от тази на хората между 20 и 29 г. – 34%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 20 години, а най-възрастният - на 67 години.

 

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 91 души, в областите Пловдив – 22, Варна – 18, Плевен – 9, София област - 7, Бургас – 4 и единични случаи в останалите области.
Данните сочат, че над 25% (55) от новорегистрираните ХИВ позитивни лица са открити в 13-те Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към РЗИ.

 

В Центъра за сексуално здраве в София са узнали своя резултат близо 13% от всички новоустановени (28 души).

 

В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус. Разкрити са и работят 5 сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

 

Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, прави го по-качествен.

 

Към 31 октомври 2017 г. общо 1 291 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 163 (90%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия, уточнява здравното министерство.

 

Лабораториите, които извършват вирусологичен и имунологичен мониторинг на терапията, са снабдени с  всички необходими тестове и консумативи.

 

През 2017 г. след приключването на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд, дейностите за превенция сред най-уязвимите групи бяха финансово обезпечени по „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН 2017-2020 г.“ чрез възлагане на дейности на РЗИ в 13 области в страната и работници на терен от НПО.

 

По данни на Европейския център за контрол на заболяванията през 2016 г. в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС и ЕИП) са регистрирани над 29 000 нови случая на ХИВ. Данните показват, че един от всеки двама регистрирани случая на ХИВ в Европа са диагностицирани със закъснение.

 

Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 2016 г. е 5.7, за България показателят е 2.8, т.е. страната ни е с двойно по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.

 

Страните с показатели над средните за ЕС и ЕИП са: Латвия - 18.5, Естония – 17.4, Малта – 14.5, Люксембург -11.5, Ирландия - 10.5, Португалия – 10.0, Кипър – 9.4, Англия – 7.9.

 

По повод днешния Световен ден за борба срещу СПИН в цялата страна са планирани инициативи и безплатни изследвания.

Коментари