Workshop: Laparoscopy (Видео)
Workshop: Laparoscopy (Видео)
Workshop: Laparoscopy (Видео)
Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ)
Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ)
Организация
Workshop: Laparoscopy (Видео)

Workshop: Laparoscopy (Видео)

Д-р Димитър Пенчев от Военномедицинска академия демонстрира лапароскопия по време на Втория международен конгрес по биомедицина

По време на Втория международен конгрес по биомедицина студенти участваха в уъркшоп по лапароскопия. Обучението бе ръководено от д-р Димитър Пенчев от Военномедицинска академия.

Мнения