Публикация

Диабетът е добре контролиран само при ¼ от болните


Режимът на всеки пациент трябва да е строго индивидуален. Това се отнася и за физическата активност, и за храненето.

За съжаление, в момента обучението на пациента за контрол на диабета не се покрива от здравната каса. А личните лекари и специалистите имат минути за работа с болния – повечето време отива в попълване на документацията.

Процесът на лечение не включва специални програми за обучение, това се прави единствено по време на прегледа.

Това каза Галя Вутова, консултант по хранене и обучение по диабет, пред Хелт медия.

Да се грижиш за диабета означава да знаеш много, да имаш богата информация, за да си независим от здравните специалисти, тъй като ги виждаш само веднъж на месец или на няколко месеца.

Затова човекът с диабет трябва да има достатъчно добра, надеждна информация, върху която да стъпи.  За съжаление, диабетът е добре контролиран само при ¼ от болните, каза Галя Вутова.

Коментари