Публикация

Тренинг за Media Technology в Кипър с българско участие

Тренинг за Media Technology в Кипър с българско участие

NECI Cyprus бе координатор на тренинга с тема медийни технологии - видео обработка, кодиране на информация и създаване на виртуална реалност.


B Ларнака, Кипър се проведе обучение на тема „Turn into powerful youth worker through media technology” с теми заснемане на снимки, подготвяне на фотоизложба, изготвяне на кратки филми със социална тематика. Организатор на проекта бе NECI Cyprus, а 24-те участника бяха представители на 8 европейски държави (България, Гърция, Македония, Румъния, Кипър, Малта, Испания, Италия).

От българска страна взеха участие представители от „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“. Точно преди първия сняг в София, насред Средиземно море, на остров Кипър, в слънчева Ларнака се събраха участниците, които заедно участваха в това изключително интересно и полезно обучение.

Треньори бяха Ренос от Кипър, Боян от Македония и Дезире от Малта. Всички те забъркаха един уникален микс от интересни и провокиращи въображението динамични и креативни дейости и игри. Освен помежду си, участниците се сприятелиха и с дигиталните технологии и съвременни програми за видео обработка, кодиране на информация и създаване на виртуална реалност.

Получи се уникален микс от технологии, култури, добри хора и добри каузи. Основната идея на проекта беше запознаване с бързоразвиващите се дигитални технологии и прилагането им при работа с младежи. Българската група взе активно участие в програмата, която включваше заснемане на снимки и подготвяне на фотоизложба, както и изготвяне на кратък филм със социална тематика.

Експерти в сферата на фотографията и обработката на снимки и видео клипове предадоха на участниците дългогодишния си опит. Други акценти в обучението бяха креативните, провокиращи въображението работилници, разкриващи скритите умения на участниците, както и динамичните интерактивни игри.

Творческата работа на всеки като част от различни отбори, допринесе за сплотяването ни като екип. В проекта беше приложен успешно метода „учене чрез споделяне“, което позволи на членовете на екипите да споделят помежду си опит и знания.

Ефективното използване на човешкия потенциал в комбинация с иновативните технологии доведе до постигане на уникални резултати. Интеркултурните вечери спомогнаха за сближаването на участниците и обмен на идеи за бъдещи проекти. Oбучението се финансира по програма „Еразъм +“.

 

 

Коментари