Публикация

Тренинг за LARP в Унгария с българско участие

Тренинг за LARP в Унгария с българско участие

EgyüttHató бе координатор на тренинга Imagination Has No Barriers с тема ЛАРП - изява, творчество и забавление чрез театър.


Десет дни в страната с най-причудливия език в Източна Европа - унгарския, изваден сякаш от някой фантастичен свят. Страната, в който ядат плодова супа и липсват планини по-високи от 1300 м.

Темата - LARP (Live Action Role-Play) – театър, който се ражда в момента, а „текстовете“ са на самите участници.

 

Първите два дни работихме за изграждане на екипа. Поставихме нашите цели за тренировъчния курс: по-добри комуникационни умения, излизане от комфортната зона и развиване на въображението. Опитните ни организатори бяха подготвили игри за опознаване, импровизационни интервюта и международна културна вечер.

 

С напредването на времето у всички ни растеше любопитство. Играеше ни се. Какво е това ЛАРП? Поле за изява, за творчество и забавление. Свят, в който се чувстваш свободен да откриеш себе си.

 

Подготовката на един ЛАРП може да трае с дни. Моментът е много тънък, когато искаш да предадеш своето послание, но и не желаеш да натоварваш самата игра с много правила и послания.

 

Това, което се опитахме да постигнем, бе да направим ЛАРП с фокус върху хората с увреждания, техните ежедневни проблеми и силата, която притежават.

 

Групата беше активна спрямо целите, които сама си бе задала. Всеки разширяваше своите хоризонти и де предизвикваше да развие себе си.

 

От българска страна взеха участие представители от „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“. Участниците станаха част от едно изключително интересно и полезно обучение.

Треньор беше Елемер от Унгария, който беше подготвил интересни и динамични методи и игри. Основната идея на проекта беше запознаване със социалния ЛАРП по метода „учене чрез споделяне“. Oбучението се финансира по програма „Еразъм +“.

LARP (Live Action Role-Play) - a game where Players act out Roles, relying on improvisation; it usually describes some conflict and several different characters (Player Characters, Independent Characters) that are involved in it, and that have to solve the problem.

LARP’s Definition - “LARP” is an abbreviation from the term “Live Action Role-Playing”. The game itself resembles a drama play, where the roles are given to the players, while the script and scenography is supervised by a person called the Game Master. The scenario is merely a starting point as the plot is created by the players through engaging into interaction and decision-making. Every player is given the information that is known by his or her character, including various connections with other characters and personal goals. Everyone is presented with a description of the setting where the game is taking place, as well as the situation they have found themselves in. Then the players act out their roles, trying to behave like their characters would in specific situations.

LARP: abbreviation for Life Action Role-Playing.

It is a game that simulates a drama play where the roles are given to the players by the “game master”. It gets the members out of their reality and gives a way to use imagination and express themselves.

Every player has the information for his character, including his\her goals and connections with the other players.

How to develop a LARP?

Putting people in another reality and making them play by certain rules can be a real pleasure if it is taken really responsible.

To make everything flow well you need to make sure there are no holes in the plot, setting and character cards. All these elements should work like one machine, so to give a trust-worthy experience.

Before the beginning you should know exactly what you need and how much time it should take to prepare.

What is your motivation to make the LARP?

Helping people learn something or getting them out of their comfort zone and developing skills. Maybe it is just for the fun. Or there is a problem they can solve in their society, personal life.

And the most important thing to remember is that imagination has no barriers.

If you don´t have an idea: think of a book or movie that moved you. Even a personal story can be the prototype.

 

Коментари