Публикация

Workshop: Cholecystectomy (Видео)

Workshop: Cholecystectomy (Видео)

Д-р Пламен Петков от УМБАЛ Александровска демонстрира холецистектомия по време на Втория международен конгрес по биомедицина


По време на Втория международен конгрес по биомедицина студенти участваха в уъркшоп по холецистектомия. Обучението бе ръководено от д-р Пламен Петков от УМБАЛ Александровска.

Коментари