Публикация

Томас Ландрен: Синтетична биология (Видео)

Томас Ландрен: Синтетична биология (Видео)

Изследователят в областта на синтетичната биология Томас Ландрен изнесе лекция на тази тема по време на Втория международен конгрес по биомедицина


По време на Втория международен конгрес по биомедицина изследователят Томас Ландрен изнесе презентация в областта на синтетичната биология.

Коментари