Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)
Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)
Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)
Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ)
Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ)
Организация
Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)

Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)

Основни акценти в научната програма бяха изкуственият интелект, синтетичната биология и молекулярната онкология

От 17 до 19 ноември в София се проведе Вторият международен конгрес по биомедицина. Той беше организиран съвместно от Асоциацията на студентите изследователи (АСИ) и Студентския съвет на Медицински университет София. Основни акценти в научната програма бяха изкуственият интелект, синтетичната биология и молекулярната онкология.

Мнения