Публикация

Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)

Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)

Основни акценти в научната програма бяха изкуственият интелект, синтетичната биология и молекулярната онкология


От 17 до 19 ноември в София се проведе Вторият международен конгрес по биомедицина. Той беше организиран съвместно от Асоциацията на студентите изследователи (АСИ) и Студентския съвет на Медицински университет София. Основни акценти в научната програма бяха изкуственият интелект, синтетичната биология и молекулярната онкология.

Коментари