Публикация

НПО: Президентът да наложи вето върху мораториума за лекарствата

НПО: Президентът да наложи вето върху мораториума за лекарствата

Оптимизирането на разходите не бива да става за сметка на ограничаване достъпа до лечение


Днес, 05.12.2017 г., Националната пациентска организация входира в деловодството на президента на РБ писмо с искане за налагане на вето върху Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. в частта на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби. 

 

Искането касае частта от закона, с която се предлага пълна забрана на реимбурсиране от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през 2018 г. на лекарствени терапии с ново международно непатентно наименование, „за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.“.

 

Националната пациентска организация счита, че тези текстове нарушават правата на пациентите за достъп до лечението, от което се нуждаят. Вярваме, че осигуряването на жизненоважно, дори животоспасяващо лечение е от първостепенно значение и оптимизирането на разходите не бива да става за сметка на ограничаване достъпа до лечение.

 

Ако забраната за новите лекарства остане, много пациенти ще се окажат без алтернатива на лечението си. Сред засегнатите ще бъдат болните от хронична лимфоцитна левкемия, идиопатична белодробна фиброза, остра лимфобластна левкемия (засягаща деца), хидраденит, идиопатична тромбоемболична пулмонална хипертония, хроничен панкреатит, медуларен карцином на щитовидната жлеза, хемангиоми при деца, активен ревматоиден артрит, хормонално позитивен/ХЕР-2 негативен метастатичен рак на млечната жлеза, мултиплен миелом, метастазирал меланом, акромегалия, бъбречен ангиомиолипом, тежка астма, недребноклетъчен рак на бял дроб и други.

 

Никой от нас не знае дали утрешният ден няма да го срещне с някое от тези заболявания. А мораториумът касае лечението не само на тях, но и всички нови терапии, които междувременно бъдат създадени за противодействие на нелечими досега заболявания.
В продължение на своите действия за решаване на проблема, Националната пациентска организация ще проведе пресконференция, като допълнително ще получите информация за деня, часа и мястото на събитието.

 

Националната пациентска организация подкрепя и организирания в социалната мрежа Фейсбук от пациенти протест срещу мораториума, който ще се проведе на 09.12.2017 г. (събота) от 11:00 часа на площада пред Народното събрание в София. 

 

С текста на писмото можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

pdf

Коментари