Публикация

УМБАЛ-Русе ще носи името "Канев"

УМБАЛ-Русе ще носи името "Канев"

Русенската болница ще се казва Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД


Днес се проведе общото събрание на акционерите на УМБАЛ-Русе АД, на което беше взето единодушно решението за промяната на наименованието на лечебното заведение от „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД.


За своята 152-годишна история Голямата болница не е била кръщавана до сега.

Коментари