Публикация

Клиниката по лицево-челюстна хирургия вече официално е част от „Александровска“

Клиниката по лицево-челюстна хирургия вече официално е част от „Александровска“

Тя разполага с приемен кабинет, болнични стаи с 14 легла, две операционни, зали за обучение на студенти и специализанти


В присъствието на ректора на МУ - София, експерти от страната, колеги, партньори и спонсори, в УМБАЛ „Александровска“ бе официално открита Клиниката по лицево-челюстна хирургия. Събитието е свързано с честването на „77 години лицево-челюстна хирургия в българия“.

 

В словото си началникът на клиниката проф. Радомир Угринов отбеляза, че началото на специалността датира от 1940 г., когато е създадена първата Клиника по лицево-челюстна хирургия в България във Втора хирургия на Александровска болница. Неин ръководител е проф. д-р Славчо Давидов, който е първият професор по лицево-челюстна хирургия и основоположник на стоматологичното образование в България и ФДМ – София. 

 

През 2016 г. Клиниката по лицево-челюстна хирургия отново отвори врати на мястото, където е създадена – в УМБАЛ „Александровска“, след преместването на целия екип от УМБАЛ „Св. Анна“. Ремонтирани са 320 кв. м. площ, на стойност 67 000 лв. със средства на лечебното заведение. Извършен е цялостен ремонт на стационара с подмяна на покривни конструкции, дограми, стени, тавани, подови настилки и на всички видове инсталации. 

 

Със средства на болницата, на МУ-София и от дарители, са закупени нови мебели и оборудване. МУ-София осигури 160 000 лв., отпуснати от валутната комисия, за закупуване на две операционни маси и два рефлектора за операционните зали на клиниката.

 

КЛЧХ в „Александровска“ е специализирана за ранна диагностична, хирургична и лечебна дейност на заболявания на лицето, главата, шията и устната кухина и е с подчертана онкологична насоченост. Тя е база на Катедрата по ОЛЧХ на ФДМ при МУ – София за

лечение на болни, център за обучение на студенти по хуманна и дентална медицина и СДО. Разполага с приемен кабинет, болнични стаи с 14 легла, две операционни зали, превързочна, кабинети за персонала, зали за обучение на студенти и специализанти, санитарни помещения и други. 

 

Съгласно МС, КЛЧХ в „Александровска“ е структура от трето ниво на компетентност, в което се извършват всички видове оперативни интервенции в областта на лицево-челюстната хирургия, включително с голям и много голям обем и сложност в следните направления: онкологични заболявания на устната кухина, лицето, шията, лицевите и челюстните кости, орбитите, меките тъкани на главата; диагностика и лечение на заболявания на езика, устните и устната кухина от различно естество, включително орална патология; заболявания на челюстите и лицевите кости, лимфните възли, лицето и шията, големите слюнчени жлези, околоносните кухини, максиларния синус, долночелюстната става; травми на меките тъкани и кости в лицево-челюстната област; възпалителни процеси на лицето, шията и устната кухина от различно естество; пластично-възстановителна, реконструктивна и естетична лицево-челюстна хирургия. 

 

Лекарите в клиниката са специалисти по лицево-челюстна и по орална хирургия, хабилитирани преподаватели и асистенти в Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия на Факултета по дентална медицина към Медицински университет, София.

 

По време на тържеството директорът на болницата доц. Костадин Ангелов изтъкна, че от създаването си преди една година клиниката на проф. Угринов показва устойчиво развитие по отношение на всички медико-статистически показатели, отнасящи се за една структура. 
В сравнение с 2016 г., използваемостта на леглата е нараснала с 20%, броят на преминалите болни е повишен с 25% и са направени 500 хирургични интервенции, 80% от които - на пациенти със злокачествени заболявания.

 

По решение на Академичния съвет на МУ-София, ректорът на учебното заведение проф. Виктор Златков връчи почетен знак „SIGNUM LAUDIS“ на екипа на КЛЧХ с пожелание „да остане като спомен за едно ново начало, което има голямо бъдеще“.

Коментари