Публикация

KICKOFF СЪС СЪЗДАТЕЛИТЕ НА DANISH PHARMACEUTICAL ACADEMY ПРОВЕДЕ БАЛИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА

KICKOFF СЪС СЪЗДАТЕЛИТЕ НА DANISH PHARMACEUTICAL ACADEMY ПРОВЕДЕ БАЛИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА

Atrium - водещата датска организация за следдипломна квалификация и създател на Danish Pharmaceutical academy се свързаха с Българска асоциация за лекарствена информация с предложение и молба за провеждане на kickoff в България.


 

Atrium - водещата датска организация за следдипломна квалификация и създател на Danish Pharmaceutical academy се свързаха с Българска асоциация за лекарствена информация с предложение и молба за провеждане на kickoff в България. С оглед политиката на БАЛИ да работи целенасочено за повишаване професионалната квалификация и компетентности на своите членове, реагирахме своевременно и въпреки изключително натоварената програма на асоциацията в края на годината, реализирахме ивента. 

Събитието се проведе на 5 декември 2017 г., с участието на колеги от генеричната и иновативната индустрия у нас. Датската страна беше представена от Тина Йенсен – главен програмен директор по лекарствени регулации в Atrium и Ан Кристине Корсгард -  управител на Biomark A.p.S. (Denmark).

Бяха обсъдени въпроси, относно комуникацията и колаборацията между регулаторните органи, научните среди и индустрията в Дания, бяха дискутирани добрите регулаторни практики, както и международното сътрудничество в сферата на лекарствените регулации, и други.

Същевременно, Atrium посетиха и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за работна среща с доц. Асена Стоименова – изпълнителен директор на ИАЛ и Богдан Кирилов – зам. - председател на агенцията. Българска асоциация за лекарствена информация планира съвместните обучения с Atrium да се провеждат и със специалното участие на експерти от ИАЛ.

Надяваме се, тази ивент да постави основите на ползотворно партньорство, което ще осигури на членовете на БАЛИ нови и любопитни възможности за професионална квалификация и усъвършенстване.

Коментари