Публикация

Да не се използва лекарството Xofigo в комбинация със Zytiga и преднизон/преднизолон

Да не се използва лекарството Xofigo в комбинация със Zytiga и преднизон/преднизолон

Повишен риск от смърт и фрактури (костни счупвания) е наблюдаван в провеждащо се клинично изпитване


Европейската агенция по лекарствата (EMA) проучва повишен риск от смърт и фрактури, наблюдавани в едно провеждащо се понастоящем клинично изпитване с лекарството за рак на простатата Xofigo (радиев [223Ra] дихлорид).

 

Пациентите от това проучване повече не приемат Xofigo, като всички участващи пациенти са подложени на строго наблюдение.

 

ЕМА ще разгледа всички резултати от това проучване, заедно с други налични данни, за да оцени какво е влиянието им върху вече разрешената употреба на Xofigo.

 

Докато се извърши цялостно проучване на проблема, от лекарите се изисква да не включват в лечението на пациенти с резистентен на кастрация метастазирал простатен рак Xofigo в комбинация със Zytiga и преднизон/преднизолон.

 

Подробности четете в прикачените по-долу файлове.

Прикачени файлове

pdf
Информация за пациенти
pdf
Информация за мед. специалисти

Коментари