Публикация

Проф. Н. Габровски: Не е ясно кой и защо цели „Пирогов” да не работи, да саботира реформата 

Проф. Н. Габровски: Не е ясно кой и защо цели „Пирогов” да не работи, да саботира реформата 

Декларация на ръководството на спешната болница


По повод разпространяване на твърдения в медийното и публичното пространство през последните дни, проф. Николай Габровски - заместник-изпълнителен директор по лечебната дейност и изпълняващ длъжността изпълнителен директор в отсъствието на титуляра на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” проф. Асен Балтов, подкрепен от останалите заместник-изпълнителни директори, десетки началници на клиники и отделения, лекари и сестри, представи следната декларация: 

 

Декларация

 

от

 

ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД

 

По повод разпространяване на твърдения в медийното и публичното пространство през последните дни, ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” уведомява:
Категорично не сме съгласни и остро протестираме срещу начина на взимане на решение от бивши синдикални лидери и представители на няколко звена, по отношение на представянето на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” пред обществото, по отношение на поставянето на оценки и квалификации, които уронват престижа на всички професионалисти, които работят тук.

 

Декларативният и ултимативният тон, с които се подхвърлят неверни данни, са абсолютни инсинуации.

 

Изложените тези може да приемем единствено и само като акт, целящ да урони дългогодишното градене на авторитет като лечебно заведение за безотказната спешна медицинска помощ. Така предприетите действия и думи намираме и за удар по стабилността на системата на здравеопазването. 

 

Не е ясно кой и защо цели „Пирогов” да не работи.

 

Не е ясно кой и защо се стреми посредством всякакви средства да саботира реформата в лечебното заведение.

 

Болницата отчита подобрени финансови резултати, особено през последния месец, допълнителни средства от НЗОК, както и намаляване на дълговете.

 

Преди Коледа ще бъдат изплатени както месечните заплати, така и ДМС.

 

Никой не е подписал декларация за преназначаване на изпитателен срок.
Всякакви други твърдения са опит за уронване на престижа и авторитета на „Пирогов” и насажда нарушаване доверието на пациентите.

 

7.12.2017 г.                                                                Ръководство на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
гр. София

                                                                                         

Коментари