Публикация

СТУДЕНТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЪЗДАДОХА НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ БАПЗГ

Идеята за създаването на Съвета тръгна от студенти от Филиал Шумен към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна


Към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е сформиран Национален Консултативен Студентски Съвет (НКСС). Идеята за създаването на Съвета тръгна от студенти от Филиал Шумен към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Предложението бе направено на XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, който се проведе в Шумен през ноември тази година. Координатор на НКСС е Петя Дренчева - второкурсничка от специалност "Медицинска сестра" във Филиал Шумен на МУ-Варна. Амбицията на инициативните млади хора е да привлекат студенти от направление "Здравни грижи" от всички университети и медицински колежи у нас.


"Целта ни е бъдещите медицински специалисти отрано да се запознаят с правата и задълженията си като членове на съсловната организация, а също така да бъдем полезни с идеи за повдигането имиджа на професиите на медицинската сестра, акушерката, фелдшера, лекарския асистент, рехабилитатора, медицинския и рентгеновия лаборант и масажистите с увредено зрение. Всички тези специалисти членуват в БАПЗГ", изтъкна Петя Дренчева. Тя се похвали, че Студентския съвет има вече свой имейл и профил във Фейсбук. Петя Дренчева се надява да се прокара мост между младото и опитното поколение специалисти по здравни грижи, които могат да си бъдат взаимно полезни. Студентите имат желание и да провеждат различни инициативи за здравна профилактика и промотиране на здравословен начин на живот. Вече е традиция студенти от Филиал-Шумен да осъществяват различни инициативи за световните дни на инсулта, недоносените бебета, редките болести, остеопорозата, диабета и др.

 

Студентите от Националния Консултативен Студентски Съвет към БАПЗГ имат за цел също да мотивират връстниците си да се занимават с научни и практически проучвания, които биха били полезни за подобряване на практиките по здравни грижи в лечебните заведения. По време на XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи студенти от Филиал Шумен се включиха в първата в историята на Форума студентска постерна сесия и обмениха мнение с участници от висши учебни заведения във Варна, Плевен, Стара Загора и Русе.

 

"Преди 2 години споделих със студентите във Филиал Шумен идеята да се създаде Консултативен студентски съвет към БАПЗГ, който да работи на национално ниво и ето, че тази идея узря и стана факт. Радвам се, че младите хора усещат потребност да са близо до специалистите по здравни грижи, да черпят опит от тях и да обменят мнение - това със сигурност ще даде добри резултати в бъдеще", сподели проф. Соня Тончева, директор на Филиал Шумен към МУ-Варна, член на УС на БАПЗГ и национален консултант по здравни грижи.  

 

"За нас е чест, че студентите осъзнаха важността и смисъла от участие в организация, регулираща професиите ни. Техните идеи за подобряване на обучението им, желанието им да се усъвършенстват и да бъдат полезни и то у нас, ни дават увереност, че заедно ще обновим БАПЗГ и ще работим още по-успешно за издигане имиджа на професиите ни и за подобряваме социалния статус на професионалистите по здравни грижи", изтъкна председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева.             

Коментари