Публикация

СТУДЕНТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЪЗДАДОХА НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ БАПЗГ

СТУДЕНТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЪЗДАДОХА 
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ БАПЗГ

Идеята за създаването на Съвета тръгна от студенти от Филиал Шумен към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна


Към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е сформиран Национален Консултативен Студентски Съвет (НКСС). Идеята за създаването на Съвета тръгна от студенти от Филиал Шумен към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Предложението бе направено на XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, който се проведе в Шумен през ноември тази година. Координатор на НКСС е Петя Дренчева - второкурсничка от специалност "Медицинска сестра" във Филиал Шумен на МУ-Варна. Амбицията на инициативните млади хора е да привлекат студенти от направление "Здравни грижи" от всички университети и медицински колежи у нас.


"Целта ни е бъдещите медицински специалисти отрано да се запознаят с правата и задълженията си като членове на съсловната организация, а също така да бъдем полезни с идеи за повдигането имиджа на професиите на медицинската сестра, акушерката, фелдшера, лекарския асистент, рехабилитатора, медицинския и рентгеновия лаборант и масажистите с увредено зрение. Всички тези специалисти членуват в БАПЗГ", изтъкна Петя Дренчева. Тя се похвали, че Студентския съвет има вече свой имейл и профил във Фейсбук. Петя Дренчева се надява да се прокара мост между младото и опитното поколение специалисти по здравни грижи, които могат да си бъдат взаимно полезни. Студентите имат желание и да провеждат различни инициативи за здравна профилактика и промотиране на здравословен начин на живот. Вече е традиция студенти от Филиал-Шумен да осъществяват различни инициативи за световните дни на инсулта, недоносените бебета, редките болести, остеопорозата, диабета и др.

 

Студентите от Националния Консултативен Студентски Съвет към БАПЗГ имат за цел също да мотивират връстниците си да се занимават с научни и практически проучвания, които биха били полезни за подобряване на практиките по здравни грижи в лечебните заведения. По време на XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи студенти от Филиал Шумен се включиха в първата в историята на Форума студентска постерна сесия и обмениха мнение с участници от висши учебни заведения във Варна, Плевен, Стара Загора и Русе.

 

"Преди 2 години споделих със студентите във Филиал Шумен идеята да се създаде Консултативен студентски съвет към БАПЗГ, който да работи на национално ниво и ето, че тази идея узря и стана факт. Радвам се, че младите хора усещат потребност да са близо до специалистите по здравни грижи, да черпят опит от тях и да обменят мнение - това със сигурност ще даде добри резултати в бъдеще", сподели проф. Соня Тончева, директор на Филиал Шумен към МУ-Варна, член на УС на БАПЗГ и национален консултант по здравни грижи.  

 

"За нас е чест, че студентите осъзнаха важността и смисъла от участие в организация, регулираща професиите ни. Техните идеи за подобряване на обучението им, желанието им да се усъвършенстват и да бъдат полезни и то у нас, ни дават увереност, че заедно ще обновим БАПЗГ и ще работим още по-успешно за издигане имиджа на професиите ни и за подобряваме социалния статус на професионалистите по здравни грижи", изтъкна председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева.             

Коментари