Публикация

Здравни рискове от кухненски изделия, изработени от меламинформалдехидни смоли

Резюме на научна публикация за безопасността на пластмасовите изделия от меламинови смоли, от Доц. д-р Тери Врабчева, дм, Таня Баракова, Светла Чавдарова


Статията е обзор, запознаващ със здравните рискове, свързани с употребата на меламин-
формалдехидни пластмаси при изработване на изделия, предназначени за контакт с храни –
домакински прибори и кухненска посуда. В резултат на непълно протичане на поликонденза-ционните процеси при производството на полимера, както и при нараняване и надраскване на повърхностите при технологичното формоване на изделията, използването на тези домакински съдове често е съпроводено с повишена миграция на меламин и формалдехид в храната.


Проследено е влиянието на различни фактори (температура, време, киселинност на средата,
неправилна употреба, грапавост на повърхността, износване и др.) върху възможната миг-
рация на двата мономера в хранителни продукти, съхранявани или контактуващи с такива
съдове. Предоставена е информация за съществуващия здравен риск при употребата на лошо-качествени меламинови изделия или ползване на същите при неподходящи условия.

 

Разгледани са химичните и токсикологичните характеристики на двата мономера. Обзорът запознава със съществуващото европейско законодателство, свързано с вноса и контрола на контактните материали, произведени от меламинформалдехидни смоли, както и с регламентираните граници на специфична миграция. Разгледани са съвременните методи за химичен анализ на меламин и формалдехид в моделни хранителни среди.

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари