Публикация

Здравни рискове от кухненски изделия, изработени от меламинформалдехидни смоли

Здравни рискове от кухненски изделия, изработени от меламинформалдехидни смоли

Резюме на научна публикация за безопасността на пластмасовите изделия от меламинови смоли, от Доц. д-р Тери Врабчева, дм, Таня Баракова, Светла Чавдарова


Статията е обзор, запознаващ със здравните рискове, свързани с употребата на меламин-
формалдехидни пластмаси при изработване на изделия, предназначени за контакт с храни –
домакински прибори и кухненска посуда. В резултат на непълно протичане на поликонденза-ционните процеси при производството на полимера, както и при нараняване и надраскване на повърхностите при технологичното формоване на изделията, използването на тези домакински съдове често е съпроводено с повишена миграция на меламин и формалдехид в храната.


Проследено е влиянието на различни фактори (температура, време, киселинност на средата,
неправилна употреба, грапавост на повърхността, износване и др.) върху възможната миг-
рация на двата мономера в хранителни продукти, съхранявани или контактуващи с такива
съдове. Предоставена е информация за съществуващия здравен риск при употребата на лошо-качествени меламинови изделия или ползване на същите при неподходящи условия.

 

Разгледани са химичните и токсикологичните характеристики на двата мономера. Обзорът запознава със съществуващото европейско законодателство, свързано с вноса и контрола на контактните материали, произведени от меламинформалдехидни смоли, както и с регламентираните граници на специфична миграция. Разгледани са съвременните методи за химичен анализ на меламин и формалдехид в моделни хранителни среди.

 

Прикачени файлове

pdf

Коментари