Публикация

Доц. Таня Тимева: Всичко ли знаем за прогестерона (ВИДЕО)

Доц. Таня Тимева: Всичко ли знаем за прогестерона (ВИДЕО)

Защо се налага лутеална поддръжка? Кога да започне тя и колко да продължи? Кой е оптималният медикамент? Какъв прогестерон да използваме?


Хормоналните нива на прогестерона са от ключово значение за репродуктивното здраве на жената. При проблеми с менструалния цикъл и репродуктивни неудачи  се налагат корекции и хормонално лечение, чиято цел е довеждане на тези нива до норма, възстановяване на прогестерон-естрогеновия баланс и общо оздравяване на организма.

В асистираните репродуктивни технологии, се наблюдава неадекватна прогестеронова продукция поради следните 3 причини:

  • Заради аспирацията на гранулозните клетки при пункция
  • Използването на GnRH-agonists
  • Стимулирането на  фоликулите и мултифоликуларното развитие, което води до  високи нива на естрогените и  релативно ниски нива на прогестерона

Това налага необходимостта от лутеална поддръжка по време на евентуално настъпилата след асистирана репродукция бременност.

Кога да започне тази лутеална поддръжка, колко да продължи, кой е оптималният  медикамент? Какъв прогестерон да използваме и има ли алтернатива на използването на прогестерона във втората фаза на цикъла?

На базата на множеството проучвания и метаананализи, които обединяват усилията на водещи специалисти от Германия, Австралия и др. могат да се направят следните изводи:

  • Прогестероновото заместване може да бъде започнато след пункцията до 3-ти ден без това да има отражение върху нивата на бременност.
  • Оптималната продължителност, когато не е използван дълъг протокол за КОХ, е до теста за бременност
  • Няма достатъчно данни в литературата, че освен прогестерон добавката на допълнителна терапия в лутеалната фаза сигнификантно увеличава процента бременности
  • Няма разлика между различните форми /пътища/ на приложение на прогестерон по отношение на CPR, OPR и LBR.
  • Като предимство на вагиналните апликации може да се изтъкне uterine first pass effect, и добрия комплайънс на пациентите

Вижте повече по темата в следващото ВИДЕО на доц. д-р Таня Тимева

Коментари