Публикация

МЗ обяви техническите данни за закупуване на 400 линейки по предстоящ проект

МЗ обяви техническите данни за закупуване на 400  линейки по предстоящ проект

Те се обявяват преди публикуването на обществена поръчка


Министерството на здравеопазването публикува изготвените технически спецификации за доставка на 400 линейки с необходимото оборудване, съобщи пресцентърът на МЗ.

 

Целта е да има публично обсъждане и запознаване на заинтересованите страни във връзка  с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя линейки с необходимото оборудване, във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., 

 

Коментари и предложения относно съдържанието на документите могат да бъдат изпращани на електронен адрес: vmitkova@mh.government.bg до 17.30 часа на 22.12.2017 г.

 

Вижте по-долу техническите спецификации в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари