Публикация

Преговорите за НРД 2018 пред провал

Преговорите за НРД 2018 пред провал

Забавянето на процеса допълнително ще нагнети напрежението в тежката към момента обстановка в здравеопазването


Ръководството на Българския лекарски съюз е силно обезпокоено от забавянето на преговорите за подписване на НРД 2018. 

 

В изпълнение на чл. 54, ал. 1 на Закона за здравното осигуряване, преговорният процес между БЛС и НЗОК за изготвяне на Националния рамков договор за медицински дейности през 2018 г. трябваше да започне след внасяне на проектобюджета на касата за разглеждане  в пленарна зала, което се случи в началото на ноември.

 

Лекарският съюз многократно изрази своята готовност за започване на процедура по изготвяне на параметри по НРД 2018, като не веднъж апелира към управителя на НЗОК и председателя на Надзорния съвет на касата да се пристъпи към изработване на проект за рамков договор 2018. 

 

Независимо от изявленията на г-н Плочев в медиите, че преговорният процес между страните по договор е стартирал, такъв към днешния момент не е на лице.

 

От БЛС припомнят, че срокът за подписване на НРД 2018 е до 28.02.2018 г., което е изключително кратък и недостатъчен период от време, предвид огромното количество текстове за промяна в нормативни документи и цялостните параметри по изготвяне на нов рамков договор.

 

Българският лекарски съюз е крайно притеснен от случващото се в системата и счита, че съществува реална опасност, в навечерието на председателството на ЕС, преговорите за Национален рамков договор 2018 да бъдат провалени, поради липса на ангажираност от страна на НС на НЗОК и управителя на касата. 

 

Забавянето на процеса допълнително ще нагнети напрежението в тежката към момента обстановка в здравеопазването и ще предизвика крайно недоволство в цялото лекарско съсловие.


 

Коментари