Започват преговорите за НРД 2018 за медицинските дейности
Започват преговорите за НРД 2018 за медицинските дейности
Започват преговорите за НРД 2018 за медицинските дейности
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
Започват преговорите за НРД 2018 за медицинските дейности

Започват преговорите за НРД 2018 за медицинските дейности

Графикът на срещите готов до края на седмицата

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на свое заседание от 19.12.2017 г. даде мандат на ръководството на институцията за водене на преговори с Българския лекарски съюз (БЛС) за Национален рамков договор (НРД) 2018 г. за медицинските дейности. 

 

С решение на Надзора е съгласуван и одобрен състав на експертни работни групи в частта извънболнична медицинска помощ, които да изготвят проект на НРД 2018 и да проведат преговори с БЛС.

 

В писмо, изпратено до председателя на Управителния съвет на БЛС – д-р Венцислав Грозев, НЗОК предлага преговорите да започнат още на 20.12.2017г. (сряда) в 14:00 часа в сградата на ул. „Кричим“ №1, ет.4.

 

Работните групи изготвят графици за преговорите след 3 януари 2018 г., по специалности, които ще бъдат предоставени на БЛС до петък, 22.12.2017 г. 

Мнения