Публикация

С модерна апаратура за 4D диагностика на сърцето разполага УМБАЛ „Св. Марина” - Варна

Новата техника позволява по-прецизно определяне на обема на предстоящата операция


Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” във Варна разполага с най-модерната в света ехокардиографска апаратура, предоставена от Медицинския университет. 

 

С новата техника в ехокардиографската лаборатория се определят максимално прецизно промените в сърдечния мускул, като се представя 4D визуализация на структурата на сърцето и на клапния апарат. Техниката е свързана в система с друг апарат и компютър, което позволява образите да се съхраняват и обработват.

 

Прецизната диагностика на сърдечната патология, например клапен апарат, предсърдие или камерите на сърцето, е изключително важна за точно определяне на обема на операцията и прецизиране на най-доброто решение на проблема на пациента. 
Друг аспект на апаратурата е все по-малката инвазивност при интервенциите, което е голяма крачка напред, обяснява началникът на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна доц. д-р Пламен Панайотов.

 

Тази апаратура дава възможност също и за директно показване на образи от операционните на кардиохирургия, видеоконферентни връзки и предаване на операции на живо, показвайки ехокардиографията преди операцията, патологичната находка и резултата след интервенцията, което отваря нови врати при обучението на студентите, докторантите и специализантите по кардиология и кардиохирургия в Медицински университет – Варна.
 

Коментари