НЗОК създава предпоставки за влошаване на лекарствоснабдяването по празниците
Български фармацевтичен съюз (БФС)
Български фармацевтичен съюз (БФС)
Организация
НЗОК създава предпоставки за влошаване на лекарствоснабдяването по празниците

НЗОК създава предпоставки за влошаване на лекарствоснабдяването по празниците

Българският фармацевтичен съюз се оттегля от преговорите с НЗОК за нов договор през 2018 година

Българският фармацевтичен съюз (БФС) изразява загриженост и притеснение относно достъпа до гарантирано лекарствоснабдяване на пациентите през празничните дни. Причина за това е решението на Надзорния съвет на НЗОК от 19.12.2017 г. за отлагане на плащането на дължимите суми към аптеките за първата половина на м. Ноември, които са в размер на 36.9 млн. лв. От тази сума се очаква да бъдат преведени до края на 2017 едва 5 млн. 225 хил. лв. (14%), а останалата част в началото на 2018-та – след 8 януари. Това очертава и задълбочава порочната тенденция в последните години за ненавременно плащане на дължимите суми на аптеките в края на годината. Традиционно те се прехвърлят за началото на следващата календарна година. Припомняме, че в края на миналата година за същия период бяха платени едва под 10%, а през 2015-та около 50 % от задълженията към аптеките. Това води до генерирането на дефицит в бюджета за следващата година на НЗОК още в самото начало. Рискът от нарастването на дефицита за лекарства през следващата година е реален и по предварителни разчети на съсловната организация на магистър-фармацевтите ще достигне около 150 млн. лв. За втората половина на м. ноември разходът за лекарства по линия на НЗОК е в размер на 33,6 млн. лв., които също не са предвидени в бюджета за 2018 година.

 

Отложеното плащане на НЗОК към аптеките ще провокира задължения към складовете на едро и така те няма да могат да закупуват нови количества лекарства през празничните дни. Всеки собственик на аптека ще прецени дали има финансова възможност да инвестира допълнителни и/или свободни средства по празниците, за да закупи търсените лекарства. Също така собствениците на аптеки могат да се възползват и от правото си да заведат индивидуален иск за дължими лихви по просрочените плащания от страна на НЗОК, клауза предвидена в договора между двете страни, което също увеличава разходите на публичния фонд.

 

БФС отчита с огорчение различното, непропорционално и тенденциозно отношение на НЗОК към договорните партньори, което за поредна година поставя аптеките в извънредни обстоятелства в края на всяка година. Наблюдава се липса на координация и адекватна стратегическа политика в дейноста на касата, която се задълбочава през последните два месеца. В тази връзка, до преодоляване на хаоса и стабилизиране на системата, Българският фармацевтичен съюз се оттегля от преговорите с НЗОК за нов договор през 2018 година.

 

За съюза остава от първостепенно значение бързото приемане на предстоящите промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които да гарантират ограничаването на паралелния износ на лекарства.

 

Съсловната организация настоява за реален и строг контрол по разходването на средствата в бюджета на НЗОК за следващата година, както и реализиране на спешните мерки за ограничаване на реекспорта, за да се гарантира поддържане на устойчиво лекарствоснабдяване в страната.

Мнения