Публикация

НЗОК създава предпоставки за влошаване на лекарствоснабдяването по празниците

Българският фармацевтичен съюз се оттегля от преговорите с НЗОК за нов договор през 2018 година


Българският фармацевтичен съюз (БФС) изразява загриженост и притеснение относно достъпа до гарантирано лекарствоснабдяване на пациентите през празничните дни. Причина за това е решението на Надзорния съвет на НЗОК от 19.12.2017 г. за отлагане на плащането на дължимите суми към аптеките за първата половина на м. Ноември, които са в размер на 36.9 млн. лв. От тази сума се очаква да бъдат преведени до края на 2017 едва 5 млн. 225 хил. лв. (14%), а останалата част в началото на 2018-та – след 8 януари. Това очертава и задълбочава порочната тенденция в последните години за ненавременно плащане на дължимите суми на аптеките в края на годината. Традиционно те се прехвърлят за началото на следващата календарна година. Припомняме, че в края на миналата година за същия период бяха платени едва под 10%, а през 2015-та около 50 % от задълженията към аптеките. Това води до генерирането на дефицит в бюджета за следващата година на НЗОК още в самото начало. Рискът от нарастването на дефицита за лекарства през следващата година е реален и по предварителни разчети на съсловната организация на магистър-фармацевтите ще достигне около 150 млн. лв. За втората половина на м. ноември разходът за лекарства по линия на НЗОК е в размер на 33,6 млн. лв., които също не са предвидени в бюджета за 2018 година.

 

Отложеното плащане на НЗОК към аптеките ще провокира задължения към складовете на едро и така те няма да могат да закупуват нови количества лекарства през празничните дни. Всеки собственик на аптека ще прецени дали има финансова възможност да инвестира допълнителни и/или свободни средства по празниците, за да закупи търсените лекарства. Също така собствениците на аптеки могат да се възползват и от правото си да заведат индивидуален иск за дължими лихви по просрочените плащания от страна на НЗОК, клауза предвидена в договора между двете страни, което също увеличава разходите на публичния фонд.

 

БФС отчита с огорчение различното, непропорционално и тенденциозно отношение на НЗОК към договорните партньори, което за поредна година поставя аптеките в извънредни обстоятелства в края на всяка година. Наблюдава се липса на координация и адекватна стратегическа политика в дейноста на касата, която се задълбочава през последните два месеца. В тази връзка, до преодоляване на хаоса и стабилизиране на системата, Българският фармацевтичен съюз се оттегля от преговорите с НЗОК за нов договор през 2018 година.

 

За съюза остава от първостепенно значение бързото приемане на предстоящите промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които да гарантират ограничаването на паралелния износ на лекарства.

 

Съсловната организация настоява за реален и строг контрол по разходването на средствата в бюджета на НЗОК за следващата година, както и реализиране на спешните мерки за ограничаване на реекспорта, за да се гарантира поддържане на устойчиво лекарствоснабдяване в страната.

Коментари