Публикация

БЛС настоява за изплащане на надлимитната дейност за 2017 г.

БЛС настоява за изплащане на надлимитната дейност за 2017 г.

Съсловната организация написа отворено писмо, в което поиска още отмяна на наложения мораториум за нови медицински дейности и ускорено провеждане на преговори за НРД 2018 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

КОЛЕГИ, ПАЦИЕНТИ, УПРАВЛЯВАЩИ,

 

В последните дни ставаме свидетели на безпрецедентно неглижиране от страна на МЗ и НЗОК на проблемите в здравеопазването. УС на БЛС изразява своето категорично негодувание от бездействието им, поставящо здравната система в абсолютна невъзможност за правилно функциониране и в опасност живота и здравето на пациентите. Много са въпросите, по които лекарският съюз отдавна алармира. За съжаление, мнението на експертите, представители на най-голямата съсловна организация, не се взема предвид.

През настоящата година многократно настоявахме пред всички екипи на МЗ и НЗОК за преразглеждане на нормативната база, която благодарение на множество поправки „на парче“ от различни екипи на МЗ, към днешна дата е изпълнена с толкова много противоречия, че реално става невъзможно да се оказва необходимата на хората медицинска грижа, без да се наруши някоя от нормативните разпоредби. БЛС е представил редица експертни предложения за корекцията на съществуващите противоречия в нормативните документи, с предложения за съвместно обсъждане на възможните решения, но отговор от страна на институциит досега няма.

 

Пореден пример за липса на ангажираност е мълчаливият отказ на НС на НЗОК за започване на преговорен процес за подписване на Национален рамков договор 2018 г., който трябваше да стартира още през м. ноември. Независимо от многократните призиви и заявена готовност от БЛС, до момента същият не е налице.  Каква е причината в края на 2017 г., все още да няма преговорен процес, да няма работни срещи за изработване на нормативни документи? Може би, това е опит на управляващите за едностранно, административно „регулиране на системата“, с цел икономии на пари от здравето на пациентите. Създаването на административна регулация, без участието на лекарите, крие рискове здравната система да рухне в близките месеци. Последиците за обществото ще са катастрофални и ще поставят здравеопазването в невъзможност за адекватно функциониране, задълбочавайки съществуващото напрежение в сектора. Пристигналото едва вчера в 13:20 ч., в централата на БЛС писмо от НЗОК, за стартиране на преговорите, с начало 14:00 ч. в същия ден, приемаме за формална покана и симулация на желание за преговорен процес.

 

Убеждаваме се, че в България важните проблеми не се решават чрез последователно и стратегическо мислене, а въз основа на уличното недоволство на протестиращите. Недоразумение е отмяната на наложения мораториум само за лекарствени продукти, пропускайки факта, че такъв има и за осъществяване на нови медицински дейности. За шести път Параграф 6 на ЗБНЗОК за 2018 г. за лекарствените молекули бива прегласуван без никой да осъзнава реалната необходимост от отмяна на Параграф 11 за  нови медицински дейности. Защо отново не бе чут гласът на лекарите и на пациентските организации за отмяна на мораториума за нови дейности? Това по-малко важно ли е за системата, за пациентите, за спазване принципите за комплексност на медицинската услуга и правото на свободен избор на гражданите. Възможността пациентът да оздравее не зависи само от лекарствената терапия, необходими са медицински дейности и терапии,  изпълнени от лекари.

 

УС на БЛС алармира многократно, че системата е пред срив, като в политиката на сега действащото ръководство на МЗ и НЗОК не се виждат мерки насочени към стабилизиране на сектора. Всички лечебните заведения работят в условия на лимити, нормативен хаос и противоречия. Трета поредна година не се изплаща т. нар. „надлимитна дейност“ в болниците -  реално извършена в полза на пациента, отчетена и приета от НЗОК. В същото време по официални данни на Националната агенция за приходите надсъбраните средства за 2017 г. от здравноосигурителни вноски са 124 млн. лева. Те следва да бъдат разходвани в полза на здравето на пациентите и за погасяване на текущи разходи на лечебните заведени, с цел предотвратяване на системния им фалит. Същият ще остави хиляди пациенти без медицинска помощ, в нарушение на конституционния принцип, че здравето на нацията е висша ценност.  Къде тогава са тези надсъбрани средства и защо не се използват по предназначението им?

 

Логичният въпрос тук е: Дали здравеопазването наистина е приоритет на правителството и дали „реформите“, които се провеждат в последните години не целят оставянето на българските граждани без достъпно здравеопазване?

 

Кой ще излекува болното здравеопазване и ще поеме отговорност? Как да се случи това при положение, че никой не чува диагнозата? Кога ще започнат реални действия за спиране на течовете в системата? Кога ще се преустанови “удобната” практика вината за несъвършенствата в системата да се хвърля върху тези, които с неуморния си труд ежедневно спасяват човешки животи – лекарите и медицинските сестри. Със системното нерешаване на важни и неотложни въпроси в сектора, в т.ч. хроничното недофинансиране и незаплащането на извършената медицинска дейност,   отговорните институции демонстрират единствено и само управленска немощ.

 

До кога гласът на съсловието няма дa бъде чут и ще продължаваме да се въртим в омагьосания кръг на бездействието?

 

Непрестанната криза в сектора, води до крайни действия на ангажираните в здравеопазването изпълнители.

 

За да се предотвратят последствията от бездействие на отговорните институции са необходими спешни действия за: изплащане на надлимитната дейност за 2017 г., отмяна на наложения мораториум за нови медицински дейности и ускорено провеждане на преговори за НРД 2018 г.

 

БЛС многократно е настоявал за промяна на модела на здравеопазването. Важни и първи стъпки в тази посока са демонополизирането на НЗОК и изграждането на втори стълб в здравното осигуряване, остойностяването на медицинския труд. Незабавен ефект ще доведе ускореното въвеждане на електронна здравна карта и рецепта, електронна борса за лекарства и медицински изделия. Съсловната организация призовава всички ангажирани със здравеопзаването у нас да седнем около масата за преговори и в дух на конструктивни действия да се заемем с решаването на генезиса на трупащите се с години проблеми в сектора – остарелият и неотговарящ на нуждите на съвременното общество модел на здравеопазване!

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ КОЛЕГИ И ПАЦИЕНТИ,

 

В навечерието на коледните празници всеки чертае своя път за по-добро бъдеще, в което най-важна остава надеждата. Ние, лекарите, все още имаме надежда, че ще бъдем чути. За да останем тук и сега, настояваме отговорните институции да намерят воля за решаване проблемите в здравната системата, особено в рамките на българското председателството на Съвета на ЕС. Настояваме за осигуряване на възможност да лекуваме ефективно пациентите, прилагайки знанията си. Настояваме здравеопазването в България да продължи да функционира, но по ефикасен начин. Настояваме за държавническо отношение към здравеопазването и очакваме  институциите да осъзнаят, че здравето е основа на националната сигурност на страната ни.

 

С уважение,

Д-р Венцислав Грозев

Председател на БЛС

Коментари