Публикация

МЗ: „Пирогов“ трябва да се преструктурира

МЗ: „Пирогов“ трябва да се преструктурира

Министерството ще предложи оптимизиране структурата на персонала и на дублиращите се дейности и звена


Необходимо е преструктуриране на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, каквато е и тенденцията в повечето лечебни заведения с над 50% държавно участие. 

 

Това информира Министерството на здравеопазването след проверка в спешната болница. 

 

Ведомството ще предложи подкрепа за реализацията на цялостната визия за преструктурирането на здравното заведение. Това ще включва оптимизиране структурата на персонала и на дублиращите се дейности и звена.

 

Дейността на отделенията по хирургия, анестезиология, интензивно лечение, ортопедия и травматология трябва да се приведе в съответствие с медицинските стандарти при спазване на изискванията за съответните нива на компетентност и по отношение структурата на персонала. 

 

Съотношението на лекари и сестри в четирите клиники по ортопедия и травматология не отговарят на изискванията на медицинския стандарт. 

 

Редица от проблемите в работата на УМБАЛСМ „Пирогов“ се дължат на липсата на действащи медицински стандарти, например това са стандартите по хирургия и гастроентерология, уточнява МЗ.

 

При разпределение на средствата за основни заплати в лечебното заведение има диспропорции и липсват единни правила и механизми, регламентиращи принципите за деление на основните и допълнителни възнаграждения на персонала.

 

В хода на проверката не е установен недостиг на медицински консумативи, необходими за работата на здравното заведение. Със заповед на изпълнителния директор от октомври 2017 г. в болницата се осъществява медицински триаж на постъпилите пациенти, което оптимизира приема и прегледите.

Коментари