Публикация

Няма да бъде застрашено лечението на нито един български пациент

Няма да бъде застрашено лечението на нито един български пациент

Преведени са средства на болници и аптеки


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изплатила вчера, 21 декември, на лечебните заведения за болнична медицинска помощ 153 511 922 лв. за извършена и отчетена дейност през ноември 2017 г., включително и още 32 241 969 лв. за лекарства за лечение на онкологично болните.

 

На МБАЛ „Христо Ботев“ - Враца са преведени 355 080 лв., като са постигнати споразумения с над 11 кредитори за намаление на размера на наложените запори и тяхното разсрочване. Това е постигнато след успешни преговори на държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването, и лечебното заведение с кредиторите. 

 

Преведените на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) – Враца средства ще бъдат използвани за доплащане на възнаграждения на служителите на лечебното заведение за октомври и аванс за ноември 2017 г.

 

На МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч са преведени 234 480 лв. След успешни преговори на държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването, и лечебното заведение е постигнато споразумение със 7 кредитори за намаляване размера на наложените запори и тяхното разсрочване.

 

С получените от болницата средства ще бъде изплатена работната заплата на персонала за октомври 2017 г. Д-р Анка Георгиева, изпълнителен директор на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч, декларира, че няма да има оставки на медицинския персонал. 

 

Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса вече работят по съставяне на оздравителна програма и в двете лечебни заведения, която ще се обсъди с тях в началото на януари 2018 г.

 

По 7579 договора за извънболнична медицинска помощ са платени, както следва:
-    за първична извънболнична медицинска помощ – 16 893 429 лв.;
-    за специализирана извънболнична медицинска помощ – 20 708 732 лв.;
-    за медико-диагностични дейности - 7 109 680 лв.
 

По 5864 договори за дентална помощ са изплатени 13 285 490 лв.

 

НЗОК преведе 5 255 871  лв. на аптеките. Тези средства осигуряват част от заплащането на лекарствата за домашно лечение на пациентите, включително и на тези, които получават скъпоструващо лечение по протокол. 

 

Прехвърлянето на изплащане на средствата за първите дни на януари 2018 г. няма да застраши лечението на здравноосигурените граждани, нито работата на аптеките.

 

Като национално отговорна институция, НЗОК е уведомила договорните си партньори, че във връзка с предстоящите официални празници и неработни дни, общопрактикуващите лекари или специалистите по съответния профил на заболяване, биха могли да предпишат, а аптеката да отпусне, лекарствените продукти, полагащи се на здравноосигурените лица по-рано от регламентирания 30-дневен срок, за да може всеки български гражданин да получи необходимите му лекарства за празниците.

Коментари