Публикация

Над 14 хил. консултации на „горещия телефон“ на НЗОК през 2017 г.

Над 14 хил. консултации на „горещия телефон“ на НЗОК през 2017 г.

На номер 080014800 експерти отговарят на въпроси, свързани със здравното осигуряване 


На „горещия телефон“, както и на стационарните телефони на експертите от отдел „Информационен център”, гражданите търсят разнообразна по характер информация по въпроси на здравното осигуряване и на здравеопазването изобщо, независимо от конкретния обхват на компетенциите на НЗОК.

 

За 2017 г. експертите от отдела са направили 14 579 телефонни консултации на „горещия телефон”, и над 6920 телефонни консултации - на стационарните телефони за информация.
Информационният център е изграден от три звена - Национален телефон за консултации на гражданите - 0800 14 800, онлайн консултации и приемна.

 

Достъп до услугата „ONLINE КОНСУЛТАЦИЯ“ осигурените лица могат да намерят на здравния портал на НЗОК: www.nhif.bg. За миналата 2017 г. са постъпили 1910 въпроса, на които експертите от отдела са отговорили в рамките на срока от 5 дни.

 

Приемната на НЗОК се намира в кв. Лозенец, ул. „Любата“ № 15 и през 2017 г. е посетена от 965 здравноосигурени граждани.

 

Звеното за информация на здравноосигурени граждани е едно от първите, създадено при старта на НЗОК през 1999 г.

Коментари