Публикация

Над 14 хил. консултации на „горещия телефон“ на НЗОК през 2017 г.

Над 14 хил. консултации на „горещия телефон“ на НЗОК през 2017 г.

На „горещия телефон“, както и на стационарните телефони на експертите от отдел „Информационен център”, гражданите търсят разнообразна по характер информация по въпроси на здравното осигуряване и на здравеопазването изобщо, независимо от конкретния обхват на компетенциите на НЗОК.

 

За 2017 г. експертите от отдела са направили 14 579 телефонни консултации на „горещия телефон”, и над 6920 телефонни консултации - на стационарните телефони за информация.
Информационният център е изграден от три звена - Национален телефон за консултации на гражданите - 0800 14 800, онлайн консултации и приемна.

 

Достъп до услугата „ONLINE КОНСУЛТАЦИЯ“ осигурените лица могат да намерят на здравния портал на НЗОК: www.nhif.bg. За миналата 2017 г. са постъпили 1910 въпроса, на които експертите от отдела са отговорили в рамките на срока от 5 дни.

 

Приемната на НЗОК се намира в кв. Лозенец, ул. „Любата“ № 15 и през 2017 г. е посетена от 965 здравноосигурени граждани.

 

Звеното за информация на здравноосигурени граждани е едно от първите, създадено при старта на НЗОК през 1999 г.

Коментари