Публикация

Първа работна среща за НРД 2018

Първа работна среща за НРД 2018

От НЗОК декларирахa готовност, че всяко едно постигнато консенсусно решение, изискващо промяна в нормативен документ, ще бъде отразено по най-бързия начин в наредбите


Днес, 3 януари, се проведе първата за годината работна среща между Българския лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса и НС на НЗОК относно изработване на НРД 2018 г. 

 

Представители от БЛС бяха председателят на съсловната организация д-р Венцислав Грозев, зам.-председателят д-р Галинка Павлова, главният секретар на БЛС д-р Стоян Борисов и адвокат Цветозар Младенов. От страна на касата присъстваха управителят на НЗОК проф. Камен Плочев и председателят на НС на НЗОК Жени Начева.

 

Поради ограничения ресурс от време, с който заинтересованите страни разполагат за изработване на НРД 2018 г., от НЗОК декларираха категорична готовност, че всяко едно постигнато консенсусно решение, изискващо промяна в нормативен документ, ще бъде отразено по най-бързия начин в наредбите, така че процесът за стиковане на предложенията да бъде максимално оптимизиран и улеснен.

 

За пореден път БЛС настоя за отпадане на ал. 6, Чл. 37 от ЗЗО в частта „представяне на отчетен документ, в който се посочват номерата на издадените документи за заплатените суми по ал. 5.“. Поради законовата обвързаност и тежест на постановлението по ал. 6, на срещата се взе решение за отлагане отчетността на касовите бонове с три месеца, докато се намери възможност за автоматично отчитане през софтуерната система на лечебните заведения.

 

По отношение на МДД се взе решение отчетността да се извършва по досега действащия ред, без да се прилага регламентираното в Параграф 20 и 21 от НРД 2017 г. постановление. Издадените направления за изследвания в декември 2017 г. ще имат валидност един месец от датата на издаване.

 

Уточнен бе и предварителният график за провеждане на работни срещи на експертно ниво за извънболнична помощ, както следва:
•    5 януари /петък/ - 14:00 часа;
•    6 януари – 10:00 часа;
•    9 и 10 януари – 14:00 часа /с възможност за провеждане на допълнителни заседания на 11 и 12 януари/.

 

Всеки един протокол от срещите ще бъде качван на сайта на БЛС, за да може да има прозрачност в процеса на преговорите и проследимост в наложените нормативни промени.

Коментари