Публикация

НЗОК: Не е редно да се дезинформира обществото с непрофесионално манипулирана информация

НЗОК: Не е редно да се дезинформира обществото с непрофесионално манипулирана информация

Позиция на институцията по повод данни за реекспорта на лекарства, представени вчера от пациентски организации


Във връзка с пресконференция на тема „Кой изнася лекарствата на българския пациент?“, състояла се на 3 януари 2018 г, в Българската телеграфна агенция, на която председателят на Асоциация „Хипофиза“ – г-жа Ваня Добрева, и председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването - д-р Стойчо Кацаров, изказаха напълно неверни твърдения, че „...касата не знае за какво плаща“ и, че „...броят опаковки по активни протоколи са повече от броя платени опаковки, както и обратното – платени опаковки от здравната каса, срещу които не стоят протоколи“, информираме следното:

 

Във връзка с поискана информация по Закона за достъп до обществена информация от  председателя на Асоциация „Хипофиза“, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е предоставила детайлна информация по месеци на два екселски файла. 
Представената на медиите, присъстващи на пресконференцията, от пациентската организация таблица, представлява некоректно обобщена справка от двата екселски файла, отразяваща сумарен сбор от несравними данни, а именно – данните от протоколите отразяват точните индивидуални дози на всеки пациент и са съответно в конкретната лекарствена форма за този продукт - таблетки или флакони, а заплащането се отчита на база окончателната опаковка.
 
Например: В таблицата на Асоциация „Хипофиза“ е отбелязан лекарствен продукт за трансплантирани пациенти Cellcept с код  LF 120, като се сравняват 857 423 таблетки, изписани на пациенти по протоколи, със заплатени от НЗОК 6772 опаковки.
Националната здравноосигурителна каса, като коректен партньор на пациентските организации, винаги е откликвала на всички проблеми, поставяни от тях и е търсила начин те да бъдат решени в полза на пациентите. 

 

Не е редно да се предоставя на обществото непрофесионални и недобронамерени манипулации върху коректно предоставена подробна и достоверна информация от институцията. Остава неприятният привкус от неверни внушения, които водят до подронване на доверието на обществото в НЗОК – единственият платец на здравни услуги за здравноосигурените.

Коментари