Публикация

Работи се по информационната система за лекарствата в страната 

Работи се по информационната система за лекарствата в страната 

Целта е да се ограничи паралелният износ при доказан недостиг на медикаменти


Започнала е работата по изграждането на информационна система в Изпълнителната агенция по лекарствата за наблюдение на недостиг на медикаменти на територията на страната.

 

Това информира Министерството на здравеопазването, като уточнява, че създаването на системата е предвидено в проектозакон, одобрен от Министерския съвет на 13 декември 2017 г., като целта е ограничаване на паралелния износ на лекарства. Този проектозакон все още е в Народното събрание.

 

Системата ще даде възможност за проследяване на информацията на реалните количества лекарствени продукти в реално време, както и за навременен контрол по ограничаване на паралелен износ при доказан недостиг.

 

Министерството уточнява, че ИАЛ изисква постоянно информация от притежатели на разрешения за употреба и търговци на едро с лекарствени продукти за осъществени доставки и тяхното разпределение. За 2017 г. в агенцията са постъпили уведомления за износ от 36 търговеца на едро с лекарствени продукти. Извършени са 480 проверки на търговци на едро и дребно. Приключилите в рамките на миналата година наказателни производства са 50.

 

Извършват се и чести проверки на основните дистрибутори за аптечния пазар. Установени са 8 случая на продажби от аптека към търговци на едро с лекарствени продукти и за тях са образувани двустранни административно-наказателни производства. При непредставяне на достъп до софтуера за продажби и фактури, които често и не се съхраняват в аптеките, органите на ИАЛ налагат санкция от 500 лв. или 1000лв. за неизпълнение на разпореждане, изтъкват от здравното министерство.

 

Създадена е организация тези проверки да се извършват от съвместни екипи на ИАЛ, НАП и ГДБОП, като през декември са проверени 30 аптеки, 4 търговци на едро с лекарствени продукти и три болници.

 

В агенцията постъпват уведомления за намерения за износ както за трети страни, така и за вътрешнообщностни доставки, като само първите минават и се отчитат на Митница. Реална информация за външнотърговските сделки с лекарствени продукти за страни-членки на ЕС е налична в НАП. 

 

С оглед на това ИАЛ предоставя наличната информация за постъпилите уведомления за предстоящ износ на НАП, с цел при данъчни ревизии или документално констатиране на износ без уведомления да се получи обратна информация. 

 

МЗ допълва, че при конкретни проверки, извършени съвместно с органите на НАП, се констатират многократно заявени по-големи количества от реално изнесените лекарствени продукти.

Коментари