Публикация

За първи път у нас започва обучение на специализанти по очни болести със симулатори в МУ-Варна

За първи път у нас започва обучение на специализанти по очни болести със симулатори в МУ-Варна

В курса ще се включат над 80 души


В Медицински университет – Варна стартира тридневно обучение със симулатори за диагностика и хирургия в офталмологията. От 2010 г. във висшето учебно заведение се провежда основен курс за офталмолози от цялата страна, но през 2018 г. това е първото в национален мащаб обучение, при което се използват диагностични и хирургични симулатори. 

 

По време на курса с офталмологичните симулатори ще бъдат обучени над 80 души, съобщи проф. д-р Христина Групчева, заместник-ректор на МУ-Варна и ръководител на Катедрата по очни и зрителни науки.

 

Офталмологията е една от най-динамично развиващите се специалности в медицината, което се дължи на факта, че човек получава повече от 90% от информацията от обкръжаващата го среда с очите си и запазването на зрението е едно от най-важните условия за добро качество на живот. 

 

Високите технологии, които доминират в офталмологията, изискват и високо ниво на обучение. Катедрата по очни болести и зрителни науки към Медицински университет - Варна има половинвековна традиция за обучение на различни нива, но един от приоритетите е обучение на младите специалисти и специализанти от цялата страна и Европа. 

 

Много са инициативите и обучителните мероприятия, които се организират от катедрата или се провеждат в партньорство, но безспорно използването на виртуална реалност в обучението е иновация с директна полза.

 

Единият диагностичен симулатор дава възможност за директна офталмоскопия и с него обучаващите се могат да преминат през целия процес на физикалния преглед в динамична, реалистична среда - пациентът мига, движи очите си и реагира на светлина. Другият симулатор за диагностика осигурява възможност за пълно обучение на изкуството на индиректна офталмоскопия. След създаване на базови умения, виртуални пациенти с патологични промени са на разположение по всяко време.

 

Обучаващите се могат да се упражняват самостоятелно и толкова често, колкото имат нужда, и всеки виртуален преглед се оценява обективно. Както обучаващият се, така и водещият обучението имат информация за прогреса на уменията и за нуждата от допълнително обучение в определена посока.

 

Безспорно хитът е симулаторът за хирургия, който има два модула – за катарактална и витреоретинална хирургия. Витреоретиналната е най-тежката очна хирургия - обхваща задния очен сегмент, т.е. най-труднодостъпните области на окото - стъкловидното тяло и ретината.  

 

Катарактата е най-често извършваната оперативна интервенция в световен мащаб. Технологията на тази операция се развива непрекъснато. Това налага не само създаване на хирургически умения, но и непрекъснатото им усъвършенстване. Реалистичните симулации на каратаракта и витреоретинална процедури повишава опита на обучаващи се на всяко ниво, без риск за реален пациент. С хирургичния симулатор са достъпни процедури с различна степен на сложност на обучение, по всяко време – независимо от пациентския поток. Апаратът усъвършенства уменията за вземане на хирургично решение и мануална сръчност чрез широк спектър от хирургически задачи.

 

В края на всяка обучителна задача симулаторът представя на обучаващия се подробно резюме за представянето му. Различни параметри, свързани с работата с инструменти и микроскоп, хирургическа ефективност и третиране на тъканите, се записват в обучителната система. Това позволява на обучаващите се да фокусират върху слабостите си и систематично да подобряват своите умения.

 

Основните предимства на виртуалното обучение са по-малко усложнения при реална вътреочна хирургия, реалистичен опит и добиване на умения, неограничена самостоятелна практика, оценка на компетентността и възможност за онлайн преподаване.

 

Симулаторите се използват отдавна в авиацията, корабоводенето, управлението на автомобили и в други отрасли. В медицината тяхната популярност нараства особено в последното десетилетие. Това безспорно е бъдещето и колкото по-бързо се адаптираме към него, толкова по-ефективно и безопасно ще бъде обучението в медицината, и в частност в офталмологията.

Коментари