Публикация

Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two Bulgarian Regions, 2014-2015

Folia Med (Plovdiv) 2017; 59(4): 486-493. doi: 10.1515/folmed-2017-0050


Pekova L, Baymakova M, Parousheva P, Fartunova M, Dimitrov N, Tomova I. Clinical characteristics of ulceroglandular tularemia in two Bulgarian regions, 2014-2015: a report of five cases. Folia Med (Plovdiv) 2017; 59(4): 486-493. doi: 10.1515/folmed-2017-0050

 

DOI: 10.1515/folmed-2017-0050

 

PMID: 29341950

 

SJR (2016): 0.210

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 януари 2018

Прикачени файлове

pdf
Туларемия в БГ

Коментари