Публикация

НПО-та получиха над 470 хил. евро за борба със СПИН


Министерството на здравеопазването преведе 472 579 евро на неправителствените организации, работещи за превенция на ХИВ/СПИН.

Общата стойност на сключените 54 договора с НПО за 2010 г. е в размер на 1 611 477 евро.
Контрактите са подписани съгласно споразумението между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и здравното министерство за изпълнение на дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Всички подполучатели са избрани с конкурс и след това утвърдени от Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза. За своята работа неправителствените организации получиха външна независима оценка на дейността си, припомня МЗ.

Чрез подписаните договори организациите ще реализират дейности в 19 града – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Перник, Кюстендил, Русе, Сливен, Стара Загора, София, Сандански, Хасково и Шумен.

Представителите на неправителствения сектор ще работят за превенция на ХИВ сред групите в риск: хора, употребяващи инжекционно наркотици, проституиращи, роми, хомосексуалисти, затворници, както и инфектирани с вируса.

През тази година чрез конкурс предстои да бъдат избрани нови неправителствени организации за работа сред младите хора в най-голям риск (15-24 год.), които ще обхванат общините Видин, Габрово, Кюстендил, Сливен, София и Хасково.

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” се изпълнява у нас вече трета година. Съгласно споразумението с Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария са сключени 25 договора на обща стойност 443 446 евро с неправителствени организации, които и през 2010 г. ще работят за подобряване на контрола на туберкулозата сред уязвимите групи (употребяващите инжекционно наркотици, алкохолно зависими, бездомни деца, роми).

Предстои тези организации също да получат първия транш в размер на 179 589 евро за изпълнение на дейности си.

Коментари