Публикация

Проф.Борисова: МЗ ще съгласува действията си със съсловните организации


Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова проведе работна среща с Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз. 

Проф. Борисова информира ръководството на съсловната организация за първите стъпки на новия управленски екип за провеждане на реформите в здравеопазването.

Подчертано беше, че изготвянето на актуализирана национална здравна карта, приемане на необходимите медицински стандарти и на новите клинични пътеки ще гарантират постигане на качество в медицината, въз основа на ясни и общоприети научни критерии.

Целта е да се издигне професионализмът и да се подобри качеството на медицинската дейност, подчерта министър Борисова.

Лекарите ще получат удовлетворение за труда си, а на пациентите ще се осигури качествено и достъпно лечение. В процес на одобрение са стандартите по орална медицина, детска дентална медицина, ортодонтия, обща дентална медицина.

При всички свои стъпки Министерството на здравеопазването ще се консултира със съсловните организации, които могат да дадат своя принос от гледна точка на практиката, заяви проф. Борисова. 

Ръководството на Българския зъболекарски съюз се ангажира със свои експерти да подпомогне разработването на останалите медицински стандарти, включително и да предостави на МЗ регистър на стоматолозите у нас по области, специалности, възрастов състав. Това ще подпомогне процесите на планиране през следващите години, тъй като ще даде картината на разпределението на специалистите по области.

Председателят на БЗС д-р Николай Шарков изрази пълната подкрепа на съсловната организация за реформите, предприемани от здравното министерство, включително мерки за професионалното развитие на стоматолозите, изработване на регулативни механизми за специализация, следдипломното обучение. 

Той информира за дейностите по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца до 18 години.

Проф. Борисова изрази ангажираността на министерството с реализацията на тази програма, която е в съзвучие с политиките на ЕС и СЗО за включване на оралното здраве в националната здравна политика за интегрирана профилактика и в политиките за майчино и детско здравеопазване.

На срещата д-р Шарков информира, че през април 2011 г. Българският зъболекарски съюз ще бъде домакин на редовния годишен конгрес на най-голямата и авторитетна европейска организация на стоматолозите – Съвета на европейските зъболекари.

В проявата ще бъдат представени 40 страни от Европа и бившите съветски републики.

Министър Борисова подчерта, че това е важно признание за дейността на БЗС, който предстои да отбележи 105-ата си годишнина и обяви, че МЗ ще окаже пълна подкрепа за провеждането на форума. 

" }-->

Коментари