Публикация

В МБАЛ-Враца ще се съкращават легла и администрация

В МБАЛ-Враца ще се съкращават легла и администрация

Предвижда се съществено намаляване на разходите за издръжка и за външни услуги


Обединяване на отделения, оптимизация предимно на административен персонал, намаление на легловата база – от 315 на 270 легла – това предвижда оздравителният план на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца.

 

Министерството на здравеопазването информира, че не е предвидено съкращаване на лекари. 

 

Екипът на здравния министър Кирил Ананиев представи изготвения от ведомството план за укрепване на областната болница пред нейния директор Орлин Цветков, както и пред началници на отделения. 

 

Предвижда се съществено намаляване на разходите за издръжка и за външни услуги. Планът за оздравяване на врачанската болница, подобно на този за МБАЛ-Ловеч, е съобразен с потребностите на населението от медицински грижи в региона. Министър Ананиев поясни, че МЗ изготвя общи правила за финансово управление и контрол в лечебните заведения, които ще бъдат предоставени и на МБАЛ „Христо Ботев“.

 

„Усилията ни са насочени в посока, болницата да работи така, че да дава качествена здравна услуга на гражданите, но и да е осигурен оптимален паричен поток с ясно фиксирани средства за заплати, издръжка, доставка на лекарства, консумативи и други“, заяви министър Ананиев и призова началниците на отделения в болницата, ако имат предложения за оптимизиране на работата им, да ги предоставят на министерството.

 

В момента МЗ води разговори с кредитори на лечебното заведение за вдигане на запорите. Това ще позволи да се договорят средномесечни нива на погасяване, така че болницата да не генерира нов дълг, а успоредно с това да се върви към разплащане на старите просрочия и своевременно изплащане на заплати. 

Планът за преструктуриране ще ви осигури спокойствие да реализирате текущата си дейност и нито един пациент от областта да не остане без необходимата му здравна грижа, заяви Кирил Ананиев.

 

„Имаме общ интерес – укрепването на болницата и запазване на конкурентоспособността ѝ, така че лечебното заведение да удовлетворява здравните нужди на гражданите“, подчерта министър Ананиев. 

 

В рамките на дебата по плана за оздравяване присъстващите на срещата изразиха категоричното си съгласие с мерките, начертани от екипа на МЗ.

 

През следващата седмица заместник-министър Жени Начева ще представи оздравителния план пред персонала на МБАЛ-Враца.

 

В срещата участваха още народният представител Петя Аврамова, областният управител Малина Николова и кметът на община Враца Калин Каменов.

Коментари