Публикация

Репродуктивни нарушения при мъжа

Етиология и диагностика на мъжкия инфертилитет


Между 15 и 20% от двойките в световен мащаб не могат да постигнат концепция в период от 12 месеца. Мъжкият инфертилитет заема средно между 35-40% от причините за първичен и вторичен инфертилитет. Целта на презентацията е да се представят основни принципи в диагностиката и етиологичните причини за мъжко безплодие.

Прикачени файлове

Репродуктивни нарушения при мъжа

Коментари

Не виждам презентацията. Свалена ли е?