Публикация

Медикаментите за дълголетие ще са налични от 2012?


Суперлекарствата, които ще помагат на хората да са здрави до 100-годишна възраст, може да са налични в рамките на две години, твърди д-р Нир Барзилай, едни от водещите световни специалисти по стареенето, който е идентифицирал гените на дълголетието.

Разработването на лекарствата, които ще се борят със заболявания като диабет, алцхаймер, сърдечно-съдови и др., е вече в ход.

Големи международни фармацевтични компании работят по създаването на медикаментите срещу болестите, свързани със стареенето.

ГлаксоСмитКлайн са фокусирани върху групата ензими сиртуини, които играят роля при диабет тип 2, рак и др.


Мерк и Рош разработват препарати, които блокират CETP (холестерол естер трансферазен протеин), свързан със холестерола.

Други цели на фармацевтичните компании са алцхаймерът, паркинсонът, протенинът, свързан с метаболизма, и др.

Учените се надяват, че ще бъде възможно създаването на препарати, които да предизвикат нова ера в продължителността на живота. 

Коментари