Публикация

Апарат за безконтрастно изследване на гъстотата на кръвоносните съдове на окото и ретината

Апарат за безконтрастно изследване на гъстотата на кръвоносните съдове на окото и ретината

Очен медицински център ВизАрт има удоволствието да представи единственият по рода си апарат за безконтрастно изследване на кръвоносните съдове на окото и ретината и тяхната гъстота.


Очен медицински център ВизАрт има удоволствието да представи единственият по рода си апарат за безконтрастно изследване на кръвоносните съдове на окото и ретината и тяхната гъстота. Апаратът позволява да се наблюдават кръвоносните съдове на ретината неограничен брой пъти в хода на лечението, което не може да бъде осъществено при контрастната флуоресцеинова ангиография, поради токсичността на контрастното вещество. Чрез това изследване може да се измерва и гъстотата на кръвоносните съдове, което е много ценно в хода на лечение на съответното заболяване. 
Новият софтуер, който е наличен в нашият център от януари месец, позволява по-задълбочена диагностика на заболяването Глаукома, като позволява измерване на гъстотата на кръвоносните съдове в зрителният нерв. Това помага и за диагностиката на съдовете заболявания на зрителният нерв и окото. 
Визуализацията на кръвоносните съдове без контраст и измерването на тяхната гъстота на определено място е много ценно средство диагностиката на Диабетната Ретинопатия и нейното проследяване след лечение. Софтуерът позволява най-ранно откриване на Диабетната Ретинопатия. 
Освен това дава допълнителна информация за съдовете към досегашната напреднала диагностика на Макулната дегенерация.
За повече информация попитайте нашият екип. Тел:. 0877398368 website: http://www.visartclinic.com

Коментари